Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 9

Tarih: 2016

Sayı 9, 2016

  TARİH VE UYGARLIK SORUNLARI

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Günümüz Koşulları ve Pratik Tarih Anlayışının Öngörünüşü Üzerine" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Türk Kimliği Mirası ve Günümüz Açısından Değeri" • sf.13
 3. Ertan Eğribel • "Modern Sonrası Yeni Zamanlar ve Sosyoloji Sorunları: Bönlüğün Diyalektiği" • sf.23
 4. Ertan Eğribel • "Anadolu Türklüğünün Göçebe-Yerleşik Çatışmasından Doğu-Batı Çatışmasına Geçmesinin Türk ve Dünya Tarihi Açısından Yarattığı Sıçrama ve Bu Mirasın Günümüz Açısından Değeri" • sf.33
 5. Gökçe Kaçmaz • "Ekolojik Şehir: Meseleyi Bir Daha Düşünmek" • sf.43
 6. Ufuk Özcan • "Fransız Devrim Tarihinin Mirasını Yeniden Düşünmek" • sf.51
 7. TARİHTE DOĞU-BATI ÇATIŞMASI

 8. Nevnihal Erdoğan • "Tarihsel Romanlarda Mimari Mekan Kurgusu: Konstantinopolis Kapılarında" • sf.67
 9. Marianna D. Birnbaum • "Fuggerler, Hans Dernschwam ve Osmanlı İmparatorluğu (Çev. Ergün Özsoy)" • sf.77
 10. Tugay Özkan • "Coğrafi Keşifler ve Sömürgeciliğin Yayılması" • sf.103
 11. Sergey Lavrov • "Tarihi Perspektif İçerisinde Rusya’nın Dış Politikası (Çev. İrfan Özdabak)" • sf.113
 12. ANADOLU’NUN TARİHİ COĞRAFYASI

 13. Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar • "Sürdürülebilir Tasarım Örneği Olarak Geleneksel Yerleşimler" • sf.127
 14. Ali Şenyurt • "Osmanlı Devleti’nde Poliçe Kullanımının Hukuki Esasları ve Uluslararası Lahey Konferansı" • sf.143
 15. Seda Kaplan - Meltem Ezel Çırpı - Nevnihal Erdoğan • "Selanik ve Kavala Bölgelerinden Günümüze Ulaşmış Osmanlı Mimari Mirası" • sf.163
 16. BATILILAŞMA

 17. Oya Şenyurt • "Safranbolu Kıranköy Ayios Stefanos Kilisesi ve Çevresinde Yapılaşma Girişimlerine İlişkin Bilinmeyen Bir Kroki ve Arşiv Belgesi" • sf.193
 18. Mehmet Şener • "Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ziraat Bankası ve İş Bankası Hizmet Binaları: ‘Milli Mimarlık’ ve Banka Yapıları" • sf.205
 19. Özden Senem Erol • "Tarihsel Süreç İçinde (1936-1966) İzmit’te Endüstri Yapıları" • sf.227
 20. Ersan Koç • "Egokentten Ekokente: Birey Merkezli Yaşam Alanlarının Doğal Reçeteler ile Islahı" • sf.243
 21. OSMANLI UYGARLIK BİLİNCİ

 22. Selma Gül • "Osmanlı Minyatürlerinde Görülen Fantastik Yaratıklar Üzerine Bir Değerlendirme" • sf.259
 23. Can Tankut Esmen • "Tarihi Bilgilerin Pratik (Faydacı) Kullanımına Bir Bakış: Milli Selamet Partisi Seçim Beyannameleri Örneği" • sf.279
 24. Adil Mesut Acar • "Geleneksel Yenişehir Konutları ve Özellikleri" • sf.291
 25. TÜRKİYAT YAZILARI

 26. Mehriban Settarova • "Azerbaycan’da Milli Eğitim Sisteminin Yapılandırması" • sf.305