Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 8

Tarih: Aralık 2015

Sayı 8, Aralık 2015

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Sosyoloji ve Tarih: Fransız Annales Okulunun XX. Yüzyıl Toplum Düşüncesi ve Tarihçiliği Üzerinde Etkileri" • sf.7
 2. Ufuk Özcan • "“Osmanlıca” Tartışmaları: Ecdad Üzerinden Siyasi Rant mı Sağlanmak İsteniyor?" • sf.19
 3. Tarihte Doğu-Batı Çatışması

 4. Baykan Sezer • "Ortaçağda Doğu-Batı Ticaret İlişkileri" • sf.31
 5. Ertan Eğribel • "Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri" • sf.41
 6. Batılılaşma

 7. Aka Gündüz • "Gazi Muhtar Paşa Hazretlerine Açık Mektup (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)" • sf.51
 8. Ahmed Muhtar Paşa • "Atebe-yi Bülendmertebe-yi Hazret-i Hilafetpenahiye Bir Ariza" • sf.57
 9. "Serseri Nizamnamesi (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)" • sf.67
 10. Erhan Berat Fındıklı • "İdeal Cumhuriyet Köyünü Düşlemek: Erken Cumhuriyet Döneminde Mimarlar ve Kırsal Mekân Algısı" • sf.73
 11. Türkiyat Yazıları

 12. Abulfez Süleymanov • "Çağdaş Azerbaycan’ın Sosyal Yapılanmasında Yurtdışı Eğitiminin Rolü" • sf.103
 13. Vagif Sultanlı • "Azerbaycan Muhaceret Şiirinin Parlak Siması: Elmas Yıldırım’ın Sanat Dünyası" • sf.115
 14. Hayri Ataş • "“Azerbaycan Muhaceret Edebiyatı” Kavramı ve Azerbaycan Muhaceret Edebiyatının Türkiye’de Araştırılması Hakkında Bazı Notlar" • sf.125
 15. Ayşe Gülver • "Ozanın Telinden Kalemin İzine Türk Kültüründe Şiir ve Müziğin Kadim İlişkisi" • sf.135
 16. Osmanlı Uygarlık Bilinci

 17. Mert Ağaoğlu-Fatih Sarımeşe • "Nefs-i İstanbul’un Camisiz Külliyeleri I" • sf.153
 18. Ela Taş - Cemil Bedir • "Laleli Külliyesi Haziresinden Bir Grup Kadın Şahidesi" • sf.177