Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 7

Tarih: Eylül 2015

Sayı 7, Eylül 2015

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Ekonomik ve Sosyal Tarihçilikten Kültür Tarihçiliğine: Her Şeyin Tarihi"
 2. Baykan Sezer • "Orta Çağ’da Yakın Doğu Tarihi ve Türkler"
 3. Tolga Ersoy • "Antik İran Medeniyetinin Hukukî Temelleri: Mâtîkân ê Hazâr Dâtastân ve Sâsânî Yasama Faaliyeti"
 4. Tarihte Doğu-Batı Çatışması

 5. Didem Erşan • "Byzantion’dan Konstantinopolis’e İstanbul’un Kuruluş Hikayesi"
 6. Yüksel Yıldırım • "Truva’dan Çanakkale Savaşlarına Tarihsel Süreklilik Bilinci"
 7. "Dünya Savaşı ve İngilizler, Araplar, Osmanlılar I Çevrimyazı: Bedri Mermutlu"
 8. Osmanlı Uygarlık Bilinci

 9. Mert Ağaoğlu - Ömer Çepnioğlu • "Osmanlı Minyatür Sanatı Bibliyografyası II"
 10. Fatih Elcil - Ömer Çepnioğlu • "İstanbul’daki Çifte Minareli Camilere Bir Bakış"
 11. Selma Gül • "Davutpaşa Sahrası’nda Bir Otağ-ı Hümâyun: Davud Paşa Hünkâr Kasrı"
 12. Oya Şenyurt • "Geç Osmanlı’nın İnşaat Örgütlenmesi İçinde Gayrimüslimlerin Yükselen Statüleri ve Bir Rum Kalfa: “Stefanis Gaytanakis”"
 13. Tarih-Mekan-Bellek-Kurgu

 14. Erhan Berat • "Fındıklı Tarihyazımsal Bir Kurgu Olarak Osmanlı’da Sıbyan Mektepleri: Kentsel Mekân, Kültürel Dönüşüm ve Sekülerizasyon"
 15. Koray Değirmenci - Oltan Evcimen • "Tarihsel Koruma, Otantik Kent İmajı ve Belleklendirilmiş Mekanlar: Kayseri Talas Örneği"
 16. Özden Senem Erol - Mehtap Özbayraktar • "Kolektif Belleğin Kamusal Alandaki İzleri: İzmit Fevziye, Yenicuma ve Çocuk Parkı"