Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 6

Tarih: Aralık 2014

Sayı 6, Aralık 2014

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Tarihsel Sosyolojinin Sınırlılıkları: Batı’da Marksist Tarih Eleştirisi Üzerine" • sf.9
 2. Ertan Eğribel • "Tarih ve Sosyoloji: Türk Sosyolojisinin Ana Eğilimlerinin Belirlenmesi Açısından Prens Sabahattin-Ziya Gökalp İlişkisi Üzerine" • sf.19
 3. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Türk Sosyolojisi ve Tarih İlişkisi Üzerine: Baykan Sezer’de Batıcılaşma Eleştirisi ve Doğu-Batı Çatışması Görüşü" • sf.31
 4. Burhan Şayli • "Marksizm, Anarşizm, Felsefi Fetişizm, Eylem Fetişizmi, İdeoloji ve Postmodern Gericilik" • sf.39
 5. Tarihte Doğu-Batı Çatışması

 6. Arnold Toynbee • "Medeniyetler Çarpışması (Çev. Hamit Uzgören)" • sf.61
 7. Keçecizade Mehmet Fuat Paşa • "Vasiyetname-yi Siyasi (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)" • sf.69
 8. Ali Suavi • "Âli Paşa’nın Siyaseti (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)" • sf.79
 9. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası-Batıcılaşma

 10. Ertan Eğribel • "Türkiye’de Batıcı Çoğul Modernleşmenin Küre-Muhafazakar Belirsizlik ve Değersizleşmeye Dönüşmesi: Ortadoğu’nun Balkanlaşması ve Amerikancı İslamcılık Üzerine" • sf.97
 11. Gökçe Kaçmaz • "Prens Sabahattin’in Konuyu Gündeme Getiriş Biçimi Açısından Günümüz Adem-i Merkeziyetçilik Tartışmaları: Türkiye’nin Batı Karşısında Direnç Merkezinin Dağıtılması Önerisi"
 12. Uygarlık-Şehir Tarihi

 13. Oya Şenyurt • "II. Mahmud Dönemi Edirne Piyade Kışlası’nın Tamiri İçin Yapılan Çizimlerin Düşündürdükleri" • sf.117
 14. Selma Gül • "Davud Paşa Sahrası ve İçinde Yer Alan Başlıca Yapılar" • sf.129
 15. Özden Senem Erol • "Tarihsel Süreçte İzmit Hükümet (Vilayet) Konakları ve İktidarın Temsiliyetindeki Değişim" • sf.143
 16. Osmanlı Uygarlık Bilinci: Sanat, Edebiyat, Kimlik

 17. Mert Ağaoğlu - Ömer Çepnioğlu • "Osmanlı Minyatür Sanatı Bibliyografyası I" • sf.165
 18. Ela Taş - Cemil Bedir • "Laleli Külliyesi Haziresinden Bir Grup Kadın Şahidesi" • sf.175
 19. Birgül Koçak Oksev • "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Geleneksel Osmanlı Kültürüne İlgisi: Karagöz’ün Modernleştirilmesi Çabalarının Politik ve Fikri Temelleri" • sf.189
 20. Yüksel Yıldırım • "Etnisite, Çokkimliklilik, Çokkültürlülük Tartışmalarına Karşı Anadolu Kültüründe Bütünleştirici Bir Unsur Olarak Keçeci Baba" • sf.205
 21. Garbiyat

 22. J. Moufawad Paul • "Yüceltilmiş Sömürgecilik: Yerleşimci Sömürgeciliğin Sürekliliği (Türkçesi: Sinan Jabban)" • sf.221
 23. Cenk Demirkıran • "Rusçanın “Lingua Franca” Rolü ve Küresel Ekranda Bir Post-Sovyet Televizyon Kanalı: Mir" • sf.237
 24. İlker Aslan • "Edebiyat ve Tarih İlişkisi: Edebi Metinleri Yeni Tarihselcilik Odağında Okumak" • sf.255
 25. Kurumlar Tarihi

 26. (Çevrimyazı: Mehmer Kanar) • "1893 Tarihli Amele Nizamnamesi (İşçi Yönetmeliği)" • sf.267
 27. Yüksel Yıldırım • "Mümtaz Turhan’da Doğu-Batı Ayrımı Bağlamında Eğitim Meselesi" • sf.275