Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 5

Tarih: Haziran 2014

Sayı 5, Haziran 2014

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "“Post” Söylemler ve Tarihin Değersizleşmesi" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz" • sf.21
 3. Güneş Ayas • "Shakespeare’in Fırtına’sındaki Kolonyalist Söylem Karşısında Anti-Kolonyalist ve Oto-Kolonyalist İki Tutum: Aimé Cesaire ve Nurullah Ataç Arasında Bir Karşılaştırma" • sf.29
 4. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

 5. Cevdet Yakupoğlu • "II. İzzeddin Keykâvus Devrinde Tosya’da Selçuk Mülk Toprakları ve Osmanlılar Devrinde Bunların Tımara Dönüşümü" • sf.49
 6. Oya Şenyurt • "Osmanlı’nın Son dönemlerine Ait Belgelerde Mimari Anlatılar ve Mimarlık Terminolojisindeki Bazı Anlam Sorunları" • sf.65
 7. Öznur Yılmaz • "Türk-Rum İlişkileri: Ötekileştiren Ulus-Devletler ve Ötekileştirilenler Üzerine Mülakatlar – II" • sf.85
 8. Garbiyat

 9. Halil Halid • "Türkler ile İngilizlerin İlk Teması" • sf.109
 10. Herman Kellenbenz • "16. Yüzyılın İlk Yarısında Orta Avrupa ile İstanbul Arasında Venedik Üzerinden Ticaret Bağlantıları" • sf.117
 11. Türkiyat Yazıları

 12. Mehmet Aygün • "Türk Sosyolojisinin Masal ile İlişkisi(zliği) Üzerine, Masalın Sosyolojik İmkanı" • sf.125
 13. Ayşe Gülver • "Anonim Masalların Bin Yıllardan Gelen Zenginliği ve Edebi Birikimi Üzerine" • sf.139
 14. İmameddin Zekiyev • "“Seyf El Müluk” Destanı Hakkında Bilinmeyen Bir Hakikat" • sf.155
 15. Vagif Sultanlı • "Ceyhun Hacıbeyli: Vatan ile Dövünen Yürek" • sf.163
 16. Kurumlar Tarihi

 17. Mert Ağaoğlu • "Osmanlı Sarayı’nda Sarıkçıbaşılık" • sf.173
 18. Ali Şenyurt • "Osmanlı Tersanelerinin Gelişiminde Ahi Evren’in Ahi Kümelenme Modeli" • sf.181
 19. Uygarlık-Şehir Tarihi

 20. Bedri Mermutlu • "Toplumsal Değişim İzlemine Katkı Olarak Sayısal Verilerle Yüz Yıl Önceki Üsküdar" • sf.201
 21. Selman Dinler • "Romanlarda Erken Cumhuriyet Ankara’sı (Nahid Sırrı, Yakup Kadri ve Memduh Şevket)" • sf.209
 22. Özden Senem Erol • "Geçmişten Günümüze İzmit Halkevi Binasının İnşa ve Tamir Süreçlerine İlişkin Bir Deneme" • sf.227