Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 4

Tarih: Aralık 2013

Anadolu'nun Tarihi Coğrafyası / Garbiyat / Geleneğin Parçalanması

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Toplum Teorisinin Tarih ile Bütünleşmesi Gerekliliği ya da Ütopya ile Tarihi Aşmak" • sf.7
 2. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Tarihte Doğu-Batı Çatışması ve Küre-Muhafazakarlaşma: Batılılaşma Kavramı ve Tartışmaları Niçin Yok Oldu? Tarihin Sonu ve Çatışmanın Mutlaklaştırılması, Geleceğin Belirsizleşmesi ve Anti-Ütopyacılık Üzerine" • sf.17
 3. Ertan Eğribel • "Yeni Bir Dünya Özleminden Kırık Dökük, İğreti Bir Gecekonduya Razı Olmanın İtilmişliğine: Aytunç Altındal’ın Ardından - Aykırı, Sıra Dışı Bir Aydının Sıradan ama Medyatik, Sinematografik Bir Portresi" • sf.25
 4. "Murray Bookchin’le Toplumsal Ekoloji Üzerine Söyleşi (Çev. Emre Kastaga)" • sf.47
 5. Gökçe Kaçmaz • "Yazı: Uygarlığın Şekillendiricisi mi, Ürünü mü?" • sf.63
 6. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

 7. Almaz Hasankızı • "Eski Türk Kültürünün Yayılma Coğrafyası" • sf.73
 8. Oya Şenyurt • "III. Selim ve II. Mahmud Dönemlerinde Ankara’da İki Kışla Tasarımı" • sf.81
 9. Oya Şenyurt • "II. Mahmud’un Saltanatının Son Yıllarında İşkodra Kalesi ve Çevresi" • sf.101
 10. Selman Dinler • "Doğu ile Batı’yı Bağlayan Köprü: Drina Köprüsü" • sf.117
 11. Tarihte Doğu-Batı Çatışması / Doğu Sorunu

 12. Birsel Küçüksipahioğlu • "Sultan I. Kılıç Arslan’ın Eskişehir Yakınında Haçlılara Karşı Büyük Mücadelesi: Dorylaion Savaşı (1 Temmuz 1097)" • sf.135
 13. Ebru Altan • "Türklerle Haçlıların Eskişehir Yakınındaki İkinci Karşılaşması: 26 Ekim 1147 Dorylaion Savaşı" • sf.145
 14. G.H. Bolsover • "David Urquhart ve Doğu Sorunu, 1833-87: Bir Tanıtım ve Diplomasi Çalışması (Çev. Can Semercioğlu, Deniz Ayyıldız)" • sf.151
 15. Garbiyat

 16. İnci Yavuz • "Hindistan’da Batı Sömürgeciliği, Tarihi Koşulları ve İngiliz Doğu Hindistan Şirketi" • sf.173
 17. Serdar Aydoğan • "Çin’de Batı Yayılmacılığı, Afyon Savaşları ve Boxer Ayaklanması" • sf.191
 18. Aysun Körlü • "Türk Romanında Kadın Okur İmgesi: Ahmet Mithat Efendi Örneği" • sf.205
 19. Ufuk Özcan • "Andre Kopasi, Tarih-i Keşf ü Feth-i Amerika: 400. Yıldönümünde Amerika’nın Keşfine Osmanlı İlgisi" • sf.217
 20. Uygarlık-Şehir Tarihi: Geleneğin Parçalanması-Ayrışma

 21. Mert Ağaoğlu • "Gelenek ve Batıcılaşma Siyaseti Arasında İstanbul’un Kaybolan Değerleri II: İncili Köşk (Sinan Paşa Köşkü)" • sf.227
 22. Zelal Kanat • "Halil Bingöl ile Sahaflık Mesleği ve Sahaflar Çarşısı’na Dair" • sf.237
 23. Öznur Yılmaz • "Türk-Rum İlişkileri: Ötekileştiren Ulus-Devletler ve Ötekileştirilenler Üzerine Mülakatlar -I" • sf.253
 24. Mehmet Şener • "II. Dünya Savaşı Dönemi Türkiye’sinde Mimarlığın Gelişimi Üzerine Bir İnceleme: “Yapı Dergisi” (1941-1943) Analizi" • sf.269