Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 3

Tarih: Mayıs - Haziran 2013

Küre-Muhafazakar Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe Selam

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Küre-Muhafazakar Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe Selam" • sf.9
 2. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Batı Yayılmacılığı ve Tarih Çarpıtıcılığı: Türk Kimliği Tartışmalarında Çarpık Tarih Anlayışının Etkisi" • sf.13
 3. Ertan Eğribel • "1000 Yıllık Mesele: Anadolu’nun Türkleşmesi ve Günümüz Tartışmaları Üzerine" • sf.25
 4. Ufuk Özcan • "Çağdaş Türk Edebiyatı Ekseninde Kemal Tahir’e Yaklaşmak, Kemal Tahir’le Çağdaş Türk Edebiyatını Anlamlandırmak" • sf.33
 5. Anadolu’nun Tarihi Coğrafyası

 6. Birsel Küçüksipahioğlu • "Türklerle Haçlıların İlk Karşılaşması: Drakon Savaşı" • sf.43
 7. Seydi Vakkas Toprak • "Bir Osmanlı Vakanüvisi ve Mezartaşı Kitabesi" • sf.51
 8. Zeynep Biçer • "Türkiye’de Arkeolojiyi Başlatan Politik Düzlem ve İlgili Kurumlar" • sf.65
 9. Garbiyat

 10. Murat Abanik • "Antik Çağ Deniz Ticareti ve Kolonizasyon: Fenike-Yunan Çekişmesi ve Yunan Düşünürlerinin Korsanlık Övgüsü" • sf.79
 11. "Batı Uygarlığının Çöküşü: Slavoj Zizek ve Peter Sloterdijk’le Diyalog (Çev. Can Semercioğlu)" • sf.91
 12. Dünya Tarihini Belirleyen Olaylar

 13. Ufuk Özcan • "1492, Coğrafi Keşifl er ve Günümüze Yansımaları: “Küresel” İspanyol Hakimiyetinin Yükselişi ve Çöküşü" • sf.101
 14. Aleksandr Aleksandroviç • "“Konstantinopolis’in Kuruluşu” Vasiliev (Çev. Tolga Ersoy)" • sf.111
 15. Tolga Ersoy • "Kritovulos Tarihi’nin Ari Çokona Tarafından Yapılan Çevirisine Dair Bir Değerlendirme" • sf.115
 16. Tarihten Güncelliğe

 17. Mert Ağaoğlu • "Gelenek ve Batıcılaşma Siyaseti Arasında İstanbul’un Kaybolan Değerleri: Yalı Köşkü" • sf.123
 18. Mustafa Selçuk • "Kurtuluş Savaşı’nda Ankara-İstanbul Arasında İrtibatı Sağlayan Bir Vatansever: Hamit Bey" • sf.133
 19. Güneş Ayas • "Osmanlı-Türk Müziğini Dışlama ve Ayakta Tutma Stratejileri Çerçevesinde “Müzecilik” ve Altın Çağ Söylemleri" • sf.149
 20. Uygarlık-Şehir Tarihi: Geleneğin Parçalanması-Ayrışma

 21. Oya Şenyurt • "Çizimlerin Çok Yönlü Temsiliyetinde 1865 Galata Yangını" • sf.163
 22. Bedri Mermutlu • "Mübadele Sonrası Bursa’da Çalışma Hayatının Yeniden Örgütlenmesi" • sf.179
 23. Selman Dinler • "Sultan Hamid Düşerken: Bir Çöküntü Devrinde İnsan-Mekan İlişkileri ve Toplumsal İzdüşümleri" • sf.193
 24. Tolga Gürakar • "İran Yeşil Hareketi ve Sosyal Medyanın Rolü" • sf.209
 25. Oya Şenyurt • "Bir İstanbul Düşü" • sf.219