Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 12

Tarih:

Sayı 12

  TARİH VE UYGARLIK SORUNLARI

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Milliyetçi Tarihyazımı ve Günümüze Yansımaları Üzerine"
 2. Ertan Eğribel • "Yeni Dünya Düzeni ve Bilim Düzeyinde Uygulaması: Ortadoğu Savaş Coğrafyasının Toplumbilimlerinde Bilgi-Kuramsal Statüsü ve Projecilik"
 3. Ufuk Özcan • "Türkiye'de Tezli Tarihçilik, Marksizm ve Sencer Divitçioğlu"
 4. OSMANLI UYGARLIK BİLİNCİ: SANAT EDEBİYAT

 5. Nihan Yıldız • "Batılı Seyyahların Gözlemlerine Göre Osmanlı’daki Manastır ve Patriklik Kütüphaneleri"
 6. Nadin Agopyan • "Türk Ermeni İlişkileri ve Ermeni Edebiyatı’nda İstanbul İzleri"
 7. Aydın Kaya • "İstibdat Yılları, İttihat ve Terakki Yılları ve Mütareke Yılları İstanbul İnsanının Sosyal Değişimi: Üç İstanbul"
 8. BATILILAŞMA VE TEMSİL

 9. Mücahit Çankaya • "Osmanlı’nın Son Döneminde Araplarda Milliyetçilik Olgusu"
 10. Fatma Nur Özdemir • "Avrupa’nın “Akdeniz İçin Birlik” Siyaseti ve Türkiye"
 11. Süheyla Başak Görgün • "Günümüzde Nefret Suçları ve Kimlik Politikaları"
 12. Nadin Agopyan • "Toplumsal Linç Söyleminde Medyanın Rolü"
 13. TARİH-MEKAN-BELLEK

 14. Özden Senem Erol • "İzmit ve Çevresinde SEKA’ya Bağlı Sanayi Dışı Yapılar"
 15. Güler Aldatmaz • "Mahalle Literatürü Üzerine"
 16. Elif Yörük • "Berci Kristin Çöp Masalları: Kuştepe Mahallesi"
 17. Meryem Demir • "Yahya Kemal Beyatlı’nın Aziz İstanbul'u ve Kocamustafapaşa Semti"
 18. Özlem Çalıkoğlu • "İstanbul’a Şiirlerle Bakabilmek"
 19. YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER

 20. Öner Gökçe • "Batı-Dışı Siyasi Hareketler ve Akımlar"
 21. Hatice Yücel • "Yeni Toplumsal Hareketler: Wall Street İşgali örneği"