Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 10

Tarih: Ekim 2017

Sayı 10, Ekim 2017

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel - Ufuk Özcan • "Edebiyat-Tarih-Sosyoloji İlişkisi ve Yöntemi Üzerine" • sf.7
 2. Pınar Şenışık • "Mehmet Akif Ersoy ve İmparatorluktan Ulus-Devlete Geçiş Sürecinde Kimlik Dönüşümleri (1918-1920)" • sf.19
 3. Mehmet Aygün • "Sarıvadi Köyü Üzerine Notlar: Köyün Sosyo-Ekonomik Yapısının Değişimi ve HES Barajı Altında Kalan Arazi İsimleri" • sf.35
 4. Batılılaşma

 5. Ali Şenyurt • "Erzincan’dan Amerika’ya Yedi Osmanlı’nın Girişimcilik Öyküsü" • sf.45
 6. Mir’ât-ı Sicill-i Memurîn-i Osmaniye Heyet-i Tahririyesi • "Mücahid-i Hürriyet Mahmut Şevket Paşa ve Hareket Ordusu" • sf.60
 7. Sena Adıkutlu • "Rıza Şah’ın İran Modernleşmesinde Atatürk Devrimlerinin Etkisi" • sf.77
 8. Tugay Özkan • "1962 Çin-Hindistan Sınır Savaşının Türk Basınındaki Yansımaları (Cumhuriyet ve Milliyet Gazetesi Örnekleri)" • sf.85
 9. Doğan Özgüden • "Darbe Sabahı İzmir’deki NATO Karargahı’nda" • sf.99
 10. Mustafa Peköz • "Büyük Ortadoğu’nun Politik Güç Dengelerinde İran’ın Artan Rolü" • sf.105
 11. Osmanlı Uygarlık Bilinci - Sanat ve Edebiyat

 12. Hasan Saybir • "Kılıç Ali Paşa Camii’nden Tophane’yi Okumak" • sf.127
 13. Deniz Vatansever • "Bâyezıd Yangın Kulesi" • sf.143
 14. Oya Şenyurt • "II. Mahmud Döneminde İnşa Edilen Üsküdar Adliye (Şerefâbâd) Cami ve Tamirleri" • sf.161
 15. Ayşe Gülver • "Türk Ninnilerinde Anadolu Kadınının Dünyası ve Görünürlüğü" • sf.181
 16. Tarih-Mekan-Bellek

 17. Barış İnce • "Sezai Karakoç’un Şiirinde Masumiyet, Direniş, Diriliş, Afrika: Ötesini Söyleyemeyeceğim" • sf.201
 18. Türkiyat Yazıları

 19. Tajinuer Maihaimu • "Yetim Kalan Uygur Türkleri ve İstanbul’a Sığınmış Uygur Yetimleri" • sf.211
 20. Batı Sanatı ve Temsil

 21. Yasin Akgül • "Temsilin Temsili Olarak Diego Velazquez’in Nedimeler Tablosu ve Michel Foucault" • sf.219
 22. Kitabiyat

 23. Mert Ağaoğlu • "Sabetayizm Üstüne Bir Kitap" • sf.231