Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Tarih ve Uygarlık - İstanbul Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2147-2351

ISBN: 977-214-723-500-3

Sayı: 1-2

Tarih: 2012

Tarihte Doğu Batı Çatışması: Akdeniz'de Karşılaşmalar

  Tarih ve Uygarlık Sorunları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Milliyetçi Tarihyazımı ve Günümüze Yansımaları Üzerine" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Yeni Dünya Düzeni ve Bilim Düzeyinde Uygulaması: Ortadoğu Savaş Coğrafyasının Toplumbilimlerinde Bilgi-Kuramsal Statüsü ve Projecilik" • sf.17
 3. Ufuk Özcan • "Türkiye’de Tezli Tarihçilik, Marksizm ve Sencer Divitçioğlu" • sf.41
 4. Osmanlı Uygarlık Bilinci: Sanat Edebiyat

 5. Nihan Yıldız • "Batılı Seyyahların Gözlemlerine Göre Osmanlı’daki Manastır ve Patriklik Kütüphaneleri" • sf.63
 6. Nadin Agopyan • "Türk Ermeni İlişkileri ve Ermeni Edebiyatı’nda İstanbul İzleri" • sf.75
 7. Aydın Kaya • "İstibdat Yılları, İttihat ve Terakki Yılları ve Mütareke Yılları İstanbul İnsanının Sosyal Değişimi: Üç İstanbul" • sf.85
 8. Batılılaşma ve Temsil

 9. Mücahit Çankaya • "Osmanlı’nın Son Döneminde Araplarda Milliyetçilik Olgusu" • sf.95
 10. Fatma Nur Özdemir • "Avrupa’nın “Akdeniz İçin Birlik” Siyaseti ve Türkiye" • sf.101
 11. Süheyla Başak Görgün • "Günümüzde Nefret Suçları ve Kimlik Politikaları" • sf.115
 12. Nadin Agopyan • "Toplumsal Linç Söyleminde Medyanın Rol" • sf.119
 13. Tarih-Mekân-Bellek

 14. Özden Senem Erol • "İzmit ve Çevresinde SEKA’ya Bağlı Sanayi Dışı Yapılar" • sf.129
 15. Güler Aldatmaz • "Mahalle Literatürü Üzerine" • sf.177
 16. Elif Yörük • "Berci Kristin Çöp Masalları: Kuştepe Mahallesi" • sf.185
 17. Meryem Demir • "Yahya Kemal Beyatlı’nın Aziz İstanbul’u ve Kocamustafapaşa Semti" • sf.191
 18. Özlem Çalıkoğlu • "İstanbul’a Şiirlerle Bakabilmek" • sf.199
 19. Yeni Toplumsal Hareketler

 20. Öner Gökçe • "Batı-Dışı Siyasi Hareketler ve Akımlar" • sf.205
 21. Hatice Yücel • "Yeni Toplumsal Hareketler: Wall Street İşgali örneği" • sf.209