Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 8

Tarih: Temmuz - Aralık 2014

Temsil Krizi ve Uydu-Yerellik

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Temsil Krizi ve Uygarlık

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Yeni Dünya Düzeni, Temsil Krizi ve Uydu-Yerellik" • sf.7
 2. Oktay Taftalı • "Eyleyen İradenin Temsil Sorunu" • sf.13
 3. H. Bayram Kaçmazoğlu • "AKP’yi Ortaya Çıkaran Koşullar ve AKP İktidarının İlk Yıllarında AB-ABD ile İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme" • sf.21
 4. Ufuk Özcan • "Gezi’den Geriye Düşmemek" • sf.35
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Mihridin Arusî (Filibeli Ahmed Hilmi) Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • "Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti - V" • sf.49
 7. Mehmet Aygün • "“Yeni” Neyi Temsil Ediyor? Yeni Fetişizmi ve “Yeni Türkiye” Mitleri" • sf.55
 8. Yüksel Yıldırım • "Melda Kalyoncu Tanıklığı ile Kemal Tahir, Bir Sosyoloji Öğrencisi Gözüyle Melda Kalyoncu" • sf.67
 9. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 10. Emre Öztürk • "Sosyolojide Statükocu Bir Yöntem Olarak Hermeneutik: Hans-Georg Gadamer’in Fikirleri Işığında Bir Değerlendirme" • sf.83
 11. Umut Osmanlı-Sevde Kaya • "Otomasyondan Belirsizliğe Evrilen Çalışma Kültürü: Richard Sennett’in Karakter Aşınması Eseri Üzerinden Bir Okuma" • sf.105
 12. Esra Köten-Barış Erdoğan • "Sosyal Dâhil Etme Adı Altında Sosyal Dışlanmanın Yeniden Üretimi: Engelli Gençler ve İnternet" • sf.119
 13. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Temsil Krizi ve Uydu-Yerelleşme

 14. Ertan Eğribel • "Devlet/Toplum Krizi ve Uygarlık: Yeni Dünya Düzeninin Türkiye’de Dayanakları - Küresel Darbe ve Şiddete Dayalı Toplumsuz-Toplumsallaşma, İthal/Uydu Demokratik Temsil" • sf.141
 15. Ertan Eğribel • "İthal Temsil, Yama-Yerelleşme Olarak Demokratikleşme veya Uydulaşma: Yeni Dünya Düzeninin İçine Girerek ya da Dışında Kalarak Çözülme? Ne Yapmalı?" • sf.149
 16. Işılay Göktürk • "Türkiye’de Kültürel Çalışmaların Dönüşümü ve Bütünsel Kuramdan Kopuşu: Gündelik Yaşam İçinde Sıkışma ve Temsil Sorunu" • sf.159
 17. Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve Temsil Krizi

 18. Cafer Bidav • "“Mekânsız Bir Kurt”: Sokaktaki Adam" • sf.183
 19. Seran Demiral • "Kentsel Mekânlarda Yerelliğin Ölümü: Özgün Oluşlardan Ortak Temsiliyet Nesnelerine" • sf.187
 20. Feyzi Çelik • "Orhan Pamuk’un Masumiyet Müzesi Romanında Doğu-Batı Farklılığının Yerel Ayağı Olarak Türkiye’den Manzaralar" • sf.193
 21. Özlem Ülüş Duran • "1980 Öncesi Türk Sineması Nostaljisi ve Günümüz Film-Eğlence Endüstrisi Üzerine" • sf.207
 22. İğreti Gerçeklik ve Kurmaca

 23. Mert Kerem Zelyurt • "Seyirden Protesto Kimliklerine: Futbol Taraftarlığı ve Temsil" • sf.215
 24. İlker Aslan • "Edebiyatta Temsil Sorunu: Popüler Edebiyatın Kanonlaş(tırıl)ması" • sf.229
 25. Oya Şenyurt • "Prag’da Tarihi Kent Mekânları ve Mimari Temsiliyet" • sf.239