Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 7

Tarih: Ocak - Haziran 2014

İğreti İktidar, İğreti İsyanlar Çağında Yöntemi Bulmak

  Günümüz Sosyoloji Tartışmaları: İğreti Gerçeklik/İktidar ve Yöntem/sizlik

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Bilgi ve Gerçeklik Sorunu: Postmodern Göreceliğin Gerçekliği Yok Etmesi, Teslimiyetçi-Kendiliğindenlik, Belirsizlik ve Karamsarlık Üzerine" • sf.7
 2. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Gezi Dersleri IV: Sosyolojide Yöntem ve Uygulama Açısından Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesinin Sonuçları: İğreti Gerçeklik, İğreti İsyanlar ve Temsil(sizlik) Üzerine" • sf.15
 3. Ufuk Özcan • "Filler ve Çimenler: Partiküler Cemiyet Karşısında Gayrimeşru Global Cemaat ile Tekçi-Total İktidar Arasında Taht-ı İktidar Kavgası" • sf.23
 4. Oktay Taftalı • "Subjektif Materyalizm Çağı ve Kaybolan Gerçeklik" • sf.33
 5. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Siyasal İslam’ın Ayrışma Sürecine 28 Şubat’ın Etkisi" • sf.41
 6. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 7. Mihridin Arusî (Filibeli Ahmed Hilmi) - Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • "Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve Avrupa Siyaseti - 4" • sf.53
 8. Ferah Kurt • "Tutunamayanlar’ın İroni Kavramı Işığında Yeniden Okunması" • sf.65
 9. Cafer Bidav • "Metropol Hayatı Bağlamında Aylak Adam" • sf.75
 10. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 11. Karl Marx • "Feuerbach Üzerine Tezler" • sf.81
 12. Feyzi Çelik • "Alex Callinicos’tan Ortodoks Doktrinerlikten Uzak Bir Marx Okuması: Marx’ın Devrimci Fikirleri" • sf.87
 13. Emre Öztürk • "Küresel Demokrasi ya da Dünya-Devlet Tasarımı: Liberal Demokrat Kozmos Projesi Üzerine Bir Değerlendirme" • sf.101
 14. Vehbi Bayhan • "Küresel Neoliberalizmin Krizi ve Eğreti Öznel Figürler" • sf.121
 15. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Toplumsal Değişme ve Yöntem/sizlik

 16. Ertan Eğribel • "Gezi Dersleri V: Sosyolojide Yöntem ve Uygulamanın Yerini Teslimiyetçi-Kendiliğindenliğin veya Toplumsuz-Toplumsallaşmanın Alması: Doğu-Batı Kimlikleri ve Çatışmasından Bağımsız Olarak Dünya Egemenliğinin Mutlaklaştırılması, Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve İğreti-Temsil Üzerine" • sf.135
 17. Ali Esgin • "Teori ve Tarihi Paranteze Alan Bir Sosyolojik Gelenek: Soyutlanmış Deneyimci İşlevselcilik ve Sosyolojimize Etkileri" • sf.145
 18. Yalçın Küçük • "Am I a Marxist Aynı Anlama Gelmek Üzere Am I a Materialist" • sf.165
 19. Ayşe Azman • "Tarihin/Toplumsalın Sonundan Sanatın Sonuna: Modern Sonrası Dönemde Sanatta Temsil ve Gerçeklik Sorunu" • sf.191
 20. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: İğreti İktidar, İğreti İsyanlar Çağı ve Gezi Ruhunun Maddesi

 21. Ertan Eğribel • "Gezi Dersleri VI: Birbirine Paralel, Ayrı Dünyaların Karşı Karşıya Gelmesi: İğreti İktidar, İğreti İsyan - Gezi Direnişinin Karikatür Halleri ve Yöntemi Bulmak Sorunu" • sf.201
 22. Lütfi Bergen • "Gezi Parkı Meselesi: Yeni Kavramsallaştırmalar" • sf.213
 23. Berk İnan • "Direnişin Ankara Hali" • sf.225
 24. Tolga Gürakar • "Bir Direniş Oyunu: Gezi’yi Bourdieu Üzerinden Okumak" • sf.233
 25. Can Semercioğlu • "Gezi’nin Müziği, Müziğin Muhalefeti" • sf.251
 26. Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi, İğreti İktidar ve Kurmaca Kültür

 27. Hülya Biçer • "Dini Mekânsal Temsilin Piyasacı-Liberal Akışkanlığı: Küre-Muhafazakarlaşma ve İSTOÇ Camileri" • sf.250
 28. Oya Şenyurt • "İzmit ve Çevresi -III Arayışlar: Deprem Olgusu/Kolektif Bellek/İkonik Bir Tasarım" • sf.271
 29. Birgül Koçak Oksev • "Edebiyattan Sinemaya Fantastik Korku Türünün Toplumsal ve Tarihsel Kökenleri" • sf.293
 30. Gencer Çakır • "Hayvan Çiftliği: Anti-Komünizm Propagandası mı? Bürokrasi Eleştirisi mi?" • sf.307