Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 6

Tarih: Temmuz - Aralık 2013

Küresel Kalpazanlığa Karşı Gezi Ruhu

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küresel Kalpazanlık ve Mutlaklaştırılan Kimlikler

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş Döneminde Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Küreselleşerek Yerli Olmanın Şaşkınlığı veya Kemal Tahir’i İşe Yaramaz Hale Getirmenin Hafifliği: Kemal Tahir, Tarih, Yerlilik ve Yerellik Üzerine" • sf.15
 3. Ufuk Özcan • "Kemal Tahir, Roman ve Tarih Bilinci" • sf.25
 4. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Muhafazakâr-Yeni Liberal Toplum Modelinden 1990’larda Postmodern Toplum Modeline: Siyasal İslamın Yükselerek Egemen Yaşam Tarzına Dönüşme Süreci" • sf.33
 5. Oktay Taftalı • "Yitik Sınıfın İzinde" • sf.43
 6. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Kalpazanlık ve Gezi Ruhu

 7. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Küre-Muhafazakâr Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe Selam" • sf.51
 8. Ertan Eğribel • "Gezi Dersleri-I: Beşiktaş Fanatik Taraftarlığından Gezi Direnişi Taraftarlığına Çarşı Grubu: Cami Avlusundaki Cuma Eylemlerinden Stadyumlardaki Cumartesi-Pazar Eylemleri ve Karşıtlığına mı Doğru? veya Halkı Birbiriyle Tehdit Ederek Tevekkül İçinde Boyun Eğdirmeye ve Teslim Almaya mı Doğru?" • sf.61
 9. Ertan Eğribel • "Gezi Dersleri-II: Küre-Muhafazakâr Kalpazanlığın Eleştirisi Temelinde Gezi Ruhunun Açmazları ve İmkânı: Gezi Ruhunun Karşısına Türk-Kürt Ayrımına Dayalı “Çözüm-Şiddet Süreci” Çıkarılırken Devlet-Cami Dindar Otoriterliğinin Devlet-Tarikat Dindar Otoriterliğine Dönüştürülmeye Çalışılması" • sf.83
 10. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmaca

 11. Ertan Eğribel • "Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi, Taşralaşma ve Küresel Kalpazanlık: Amerikan Kimliği ve Küreselleşmenin Diyalektiği Üzerine" • sf.99
 12. Ertan Eğribel • "Kemal Tahir’in 40. Ölüm Yıldönümü Anısına: Küresel Kalpazanlık veya Zamanın Ruhu İçinde Yüzeysel Kalmak ve Küreselleşirken Taşralaşmak Karşısında Tarih Bilincinin Gereği Üzerine" • sf.107
 13. Serdar Aydoğan • "Küreselleşme ve Hayali Para Politikaları: Kalpazan Amerikan Finans Oligarşisinin İşleyişi Açısından Tüketimde Birlik ve Rakam Disiplini" • sf.117
 14. Can Semercioğlu • "Gündelik Hayatın Postmodernleşmesi: Geçmişin Anlatı Olarak Tüketimi Bağlamında Gündelik Hayatın Yeniden Üretilemeyişi" • sf.129
 15. Ufuk Özcan • "Gezi Direnişi Işığında Küre-Toplumsal Devrim Ya da Barbarlık Çağı" • sf.141
 16. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 17. Mihridin Arusî (Filibeli Ahmed Hilmi) - Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • "Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve Avrupa Siyaseti-3" • sf.151
 18. Ufuk Özcan • "Tarihsel Dayanakları Olan, Özgün Bir Sosyalizm Perspektifinin İnşası Sorunu ve Kıvılcımlı’nın Temsil Ettiği Eşiğin Türk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi Gerekliliği" • sf.159
 19. Tolga Gürakar • "Osmanlı ve İran’daki Tütün Rejisine Kolektif Eylem Ekseninde Tarihsel-Sosyolojik Bir Bakış" • sf.169
 20. İlyas Sucu • "Muhafazakârlık Kapitalizmin Neresinde?" • sf.185
 21. Kurmaca Gündelik Yaşam: Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve Kurmaca Kültür

 22. Fulya Bahar • "Küresel Güvenlik Tedbirleri: Gözetleme Olgusu Bağlamında Özel Güvenlik ve Mobese Kameraları" • sf.197
 23. Oya Şenyurt • "İzmit ve Çevresi II: Osmanlı Mimarisi Yanılgıları" • sf.209
 24. Mehmet Güven Avcı • "Toplumsal Çözülme ve Parçalanma: Tüketim, Bireyselleşme ve Şiddet Üreten Aile" • sf.235
 25. Mehmet Aygün • "Kent Günahkârlığı: Kent Dindarlığında Dünyevileşme/Sekülerleşme Eğilimleri ve Günahkârlık Algısında Sapmalar/Çarpılmalar" • sf.241
 26. Gökçe Kaan Demirkıran • "İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndan Unkapanı Plakçılar Çarşısı’na: Mekânsal Örgütlenmeye Dair Tarihsel Bir Değerlendirme" • sf.253