Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 5

Tarih: Ocak - Haziran 2013

Küre-Muhafazakar Otoriterlik

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küre-Muhafazakarlaşma

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Küre-Muhafazakâr Otoriterlik ve Köksüzlük: Gündelik İşler-Güçler, Denetim, Şiddet ve İğretilik" • sf.7
 2. Ufuk Özcan • "Doğu-Batı İlişkiler Dengesizliği İçinde Muhafazakarlığın Dönüşümü: İki Yüz Yıllık Bir Muhasebe Girişimi" • sf.15
 3. Oktay Taftalı • "Çağdaş İnsanın Anayurdu Tanrısız Dünya" • sf.23
 4. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Tutan-Tutmayan Devrimlerden Muhafazakâr-Yeni Liberal Toplum Modeline" • sf.29
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Tolga Ersoy • "Baykan Sezer’in Vefatının 10. Yıldönümü Vesilesiyle Yapılan Anma Toplantısı" • sf.41
 7. Filibeli Ahmed Hilmi - Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • "Yirminci Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (2)" • sf.43
 8. Ali Öztürk • "Sosyal Bilimlerde Kavram ve Olgu Modülasyonu Bağlamında Bir Tekno-Metodoloji Denemesi: Sekülerist Bilim İndirgemecililiğinin Din Kavram ve Olgusuna Yaklaşımı Örneğinde" • sf.53
 9. Mehmet Aygün • "Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları -4: 1950’lerde Anti-Komünizmin Uluslararasılaşması ve Muhafazakar Güçlerin Mücadeleye Dahil Olması" • sf.61
 10. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 11. David Lyon • "Gözetim Toplumu (Çev. Güneş Ayas)" • sf.77
 12. Ali Esgin • "Otoritenin Sosyolojisi: Otoriteye İtaatin ya da Otorite Bağımlılığının Sosyolojik Anlamları" • sf.91
 13. Vehbi Bayhan • "Gözetim Toplumunda Otoritenin Alâmeti Fârikası: Küresel Kapatılma" • sf.113
 14. Can Semercioğlu • "Yöntemsiz Bilimsellik, Bilimsel Yöntemde Muhafazakârlık: Feyerabend’in Güncel İşlevi" • sf.129
 15. Uluğ Nutku • "Muhafazakârlık, Bilim, Yök" • sf.139
 16. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küre-Muhafazakâr Otoriterlik

 17. Ertan Eğribel • "Batı Dünya Egemenliği Mutlaklaşırken Dünyanın Çözümde Birlik Eğiliminin Sonsuz Bir Biçimde Parçalanması ve Darlaşması: Küre-Muhafazakar Otoriterliğin Dayanakları" • sf.147
 18. Nadim Macit • "Küresel Güç Denkleminde Din ve Diplomasi" • sf.155
 19. Ertan Eğribel • "Türkiye’de Batıcı Çoğul Modernleşmenin Küre-Yerel Belirsizlik ve Değersizleşmeye Dönüşmesi: Yeni Osmanlıcılık veya Küre-Muhafazakar İslamcılık Üzerine" • sf.173
 20. Anıl Çeçen • "Kapitalist Enternasyonal ve Kapitokrasi" • sf.183
 21. Selcan Peksan • "Toplumsal Muhalefetin Küresel Düzene Entegrasyonu: Modern Toplumsal Hareketlerden Yeni Toplumsal Hareketlere Dönüşüm" • sf.203
 22. Feyzi Çelik • "Küresel Bağımlılığın Yeni Biçimi: Belediyelerin Yerel-Merkezileşmesi ve Merkezi İdareye Pazar Olarak Bağlanması" • sf.215
 23. Küre-Muhafazakâr Gündelik Yaşam ve Kültür

 24. Hülya Biçer • "Küre-Muhafazakâr Farklılaşma ve Uyum: İstoç Ticaret Merkezi Sitesi ve Camileri" • sf.225
 25. Oya Şenyurt • "İzmit ve Çevresi I / Mimaride Modernleşme Yanılgıları" • sf.241
 26. Deniz Köylü • "Yaşadığımız Distopya: “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir”" • sf.263
 27. Selman Dinler • "Yok Yere: Nedensiz Şiddet Gerçekten Nedensiz mi? Küreselleşmenin Kriminal Tezahürleri" • sf.269