Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 4

Tarih: Temmuz - Aralık 2012

Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor?

  Günümüz Sosyoloji Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel – Ufuk Özcan • "Dekadan Dünya Görüşü ve Yaşam Tarzı Olarak Postmodernizm: Katı Olan Her Şey Çürümeye Dönüşürken Umut İçin Gerekçe ve Dayanak Vardır" • sf.9
 2. Ufuk Özcan • "Toplumsal Muhalefetin Minörleşmesi ve Ayrışık-Parçalı Görünürlüğü" • sf.17
 3. H. Bayram Kaçmazoğlu • "DP Döneminde Tutan-Tutmayan Devrimler Tartışması ve Gündelik Yaşamda Dinsellik Göstergelerinin Yaygınlaşma Süreci" • sf.27
 4. Oktay Taftalı • "Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim" • sf.37
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Filibeli Ahmet Hilmi - Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • "20. Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (1)" • sf.47
 7. Yeliz Okay • "İstanbul’un Eğlenceleri ve Sosyal Tarihine Maziden Bir Katkı: “Dünden Hatıralar”" • sf.61
 8. Deniz Deren Önen • "Ant’ın Öyküsü: Doğan Özgüden’le Söyleşi" • sf.79
 9. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 10. Ali Esgin • "Her Gün Yeni Bir Başlangıçtır: Gündelik Yaşamın Sosyolojik Anlamları" • sf.97
 11. Vehbi Bayhan • "Postmodern Melez Kimlik Örüntüleri: “Gündüz Puritan, Gece Playboy" • sf.107
 12. Celalettin Yanık • "Kent, Kentleşme ve Bölgesel Damgalama" • sf.119
 13. Canani Kaygusuz - Yasemin Yüce Tar • "Şehrin Bir “Sevilerek” Ötekileştirilenleri: Romanlar" • sf.127
 14. Sosyoloji ve Uygulama: Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor

 15. Ertan Eğribel • "Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor – Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor: İnsan ve Uygarlığın Kendine Yabancılaşması Olarak Gündelik Yaşamın Kendiliğindenleşmesi ve Marjinalleşmesi" • sf.139
 16. Ali Öztürk • "İmge ve Hak: Batı ve Batı-dışılık Bağlamında Marjinalize Edilen İnsan Hakları Paradigmasının İmgesel Çerçevesi" • sf.151
 17. Can Türe • "Popüler Yanılgılar: Popüler Kültür Çalışmalarında Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunları Üzerine" • sf.157
 18. Ömer Aytaç • "Turist Bakış’ın Yapısökümü: Turist Deneyimleri ve Otantisite Sorunu" • sf.179
 19. Koray Değirmenci, Emre Tarı • "Geç Dönem Türk Sinemasında İstanbul İmgesi; Birkaç Not" • sf.209
 20. İnci Yavuz • "1980 Sonrası Dönemde Marj Dışı Gündelik Yaşamın Düzene Eklemlenmesi: Kadıköy Akmar Pasajı Gençliği" • sf.219
 21. Hülya Biçer • "Yeni Şehir Dindarlığının Sınıf Farkına Dayalı Mekânsal Temsilleri: Yeşil Vadi Konakları Camii ve Sitesi" • sf.235
 22. Kültür-Sanat Sosyolojisi

 23. Oya Şenyurt • "Jan Van Eyck’in “Arnolfini Portresi”nde Gündelik Hayatın Mekân Üzerindeki İzleri" • sf.255
 24. Burç İdem Dinçel • "Özen Yula Tiyatrosunda Modern ve Postmodern Unsurlar" • sf.271
 25. Jöntürk-Barikat Grubu • "Dünyada ve Türkiye’de Rap’in Birbirine Karşıt, Farklılaşan Serüveni" • sf.289
 26. Gökçe Kaan Demirkıran • "Futbol Endüstrisi ve Stadyumların Arenaya Dönüşmesi" • sf.299
 27. Mehmet Aygün • "Başüstüne Komserim!: Sosyal Bilimler Lisesi Sosyoloji 1 Kitabında Polisin Görünürlüğü" • sf.307
 28. Çağrı Tanyol • "İçki, Sigara, Kürtaj ve Devlet Gücünün Sınırları" • sf.319