Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 3

Tarih: Ocak - Haziran 2012

Ortadoğu'nun Balkanlaşması?

  Günümüz Sosyoloji Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Küresel Düzenin Dayanağı Olarak Kaos Coğrafyasına Dönüşmeye Direnmek veya Ortadoğu’nun Balkanlaşmasına Karşı Çıkmak İçin Osmanlı Mirasının Önemi: Tarih ve Uygarlık Savunuculuğuna Doğru" • sf.9
 2. Ufuk Özcan • "Ortadoğu’da Batı Yayılmacılığı ve Cemaleddin Afgani’nin İslamı Referans Alan Uyumcu-Batıcı Rolü" • sf.21
 3. Devrim Vardar • "1905-1907 Londra Gizli Konferansı ve Campbell-Bannerman Raporu: Arap Doğusunun Bölünmesi Üzerine" • sf.35
 4. Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Karşılaşmalar-Çatışmalar

 5. Birsel Küçüksipahioğlu • "Yakındoğu’da Kurulan Haçlı Devletleri" • sf.57
 6. Ebru Altan • "Haçlı Seferleri ve Doğu Hıristiyanları" • sf.65
 7. Oya Şenyurt • "Kudüs Kamame/Kıyamet Kilisesi (St. Sepulchre): Mezheplerin Biraradalığı-Mekanın Parçalanması" • sf.75
 8. Fulya Bahar • "XX. Yüzyıl Başlarında İngiliz ve Fransız Yayılmacılığı Bağlamında Suriye’nin Oluşumu ve Bugün İçin Bazı Dersler" • sf.89
 9. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 10. Bedri Mermutlu • "Batı Sömürgeciliği Karşısında Aydının İhtilal Ahlakı ya da Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi" • sf.101
 11. Mustafa Suphi • "Uygarlaştırma Misyonu" • sf.115
 12. Mehmet Doğan • "Sait Halim Paşa Osmanlı’sının ve Osmanlı Said Halim Paşa’sının Buhranları" • sf.131
 13. Yıldız Akpolat • "Türk Düşüncesinde Buhran/Bunalım ya da Yabancılaşmadan Kendi Özünü Bulmaya Doğru Giden Süreç: Batılılaşmaya Farklı Perspektiflerden Farklı Yaklaşımlar (İronik Bir Deneme)" • sf.145
 14. Mehmet Aygün • "Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları - 3: 1940’lı Yıllarda Soğuk Savaşın Erken Provası" • sf.151
 15. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 16. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Türkiye’de Science Sociale Ekolunu Temsil Etmek ya da Sosyoloji Üzerinden Anglo-Sakson Çıkarlarına Koşulmak: Prens Sabahattin" • sf.167
 17. Gökçe Kaçmaz • "Baykan Sezer Sosyolojisi Acısından Avrupa’da İslam Düşmanlığına Bir Bakış" • sf.177
 18. Celalettin Yanık • "Millet-Milliyetçilik Kavramlarının Sosyolojik Anlamda Genel Bir Değerlendirilmesi" • sf.187
 19. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Ortadoğu’nun Balkanlaşması?

 20. Ertan Eğribel • "Doğu/Türk Sorununda Hıristiyanların Himayeciliğinden Yandaş Müslümanların Himayeciliğine: Batı Dünya Egemenlik Düzeninin Stratejik Çıpası Olarak İslamiyet veya Ortadoğu’da Tarihsel Eksen Kayması" • sf.203
 21. Güneş Ayas • "Avrasyacılık Neyin Alternatifi? Dugin’in Rus Jeopolitiğinde Turkiye’nin Yeri?" • sf.223
 22. Oktay Taftalı • "Bunalan Kapitalizmin Bunalan Ulus-Devleti" • sf.235
 23. Ali Öztürk • "XXI. Yüzyıl Çatışmacılığının Sosyo/Psiko-İmgesel Temelleri" • sf.243
 24. Yalçın Küçük • "Balkanization & Lebanization & Egyptization" • sf.261
 25. Mahdi D. Nazemroaya (Çev. Tolga Ersoy) • "Sudan’ın Balkanlaştırılması: Ortadoğu ve Kuzey Afrika Haritasının Yeniden Çizilmesi" • sf.269
 26. Orhan Yazıcı • "Afganistan’ın Jeopolitik Önemi" • sf.279
 27. Ertan Eğribel • "Küresel İmparatorluk Düzeni ve Post-Sosyalizmin Post-Milliyetçilik Olarak Sefaleti: Küre-Yerel Toplumsal Değişme ve Devletsiz Demokrasi/Egemenlik Anlayışı" • sf.291
 28. Şehir-Kültür-Gündelik Yaşam Sosyolojisi

 29. Murat Demirci • "Yazılı Kültürden Beyazperdeye Doğu’nun Temsili" • sf.313
 30. Hülya Biçer • "Dinin Özelleşmesi ve Parçalanması: Yeşil Vadi Konakları Camii ve Sitesi Örneği" • sf.327
 31. Vehbi Bayhan • "Travmatik Kaos Ortamında Depremi Anlamlandırmanın Sosyolojik Bağlamı" • sf.341
 32. Gökçe Kaan Demirkıran • "Türkiye’de Folk Müziğin Öncü Seslerinden Esin Afşar" • sf.355