Sosyologca

Sosyologca, 2011 yılından beri düzenli olarak yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 20

Tarih: Aralık 2020

Dünyanın Taşralaşması

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Dünyanın Taşralaşması

 1. Ertan Eğribel, Yüksel Yıldırım • Corona Sonrası Otoriter Düzen ve Dünyanın Taşralaşması: Komplo Teorilerine ve Felakete Dayalı Muhafazakâr-Popüler Dünya Görüşlerinin Öne Çıkması • sf.7
 2. Ertan Eğribel • Modernliğin Sınırlarının Uygarlıklar ve Kültürler Düzeyinde Tartışılması:  Dünyanın Taşralaşması ve Bir-İki-Üç, Daha Fazla, Yeni Faşizmlerin Yükselişi • sf.17
 3. Yüksel Yıldırım • Toplumsal Güçlerin ve Sosyolojinin Açmazında Evrensel Dinlerde Beklenen Kurtarıcı İnancı • sf.29
 4. Ufuk Özcan • Cahit Tanyol’un Sosyoloji Anlayışı: Sosyolojiyi ‘Devletbilim’ Olarak Kurgulamak • sf.51
 5. Bayram Kaçmazoğlu, 1950-1960 Döneminde İktidar-Üniversite İlişkileri • sf.61
 6. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji: Düşünce ve İktidar

 7. Yücel Karadaş • Pragmatizm: ABD’nin Yerli Düşüncesi • sf.83
 8. Zehra Deveci • Antonio Gramsci ve Hegemonya • sf.109
 9. Mert Kerem Zelyurt • Futbolun Sosyolojik Anlamları ve Kapitalist Dönüşümü: Futbol Yoluyla Toplumsallaşma mı? Yoksa Yabancılaşma ve Toplumsal Dışlanma mı? • sf.121
 10. Nupel Azizoğlu Palabıyık • Emile Durkehim’in İntihar Adlı Çalışması Üzerine Bir Değerlendirme • sf.141
 11. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları: Siyasi ve Kültürel Sınırlar Yeniden Çizilirken

 12. Musaye Konak Özçelik • Tehdit Algısının Güven Üzerindeki Etkisi • sf.153
 13. Mehmet Aygün • Gurbetçi Türklerin Gözünde Türkülere Yansıyan Almanya: Gâvurdan Hans'a-Türküden Rap’e • sf.167
 14. Yiğit Kaytmaz • Büyük Orta Doğu Projesi ve Sorunları: Kaos Coğrafyası • sf.183
 15. Ramin Jabbarlı • İran’da Etnik Protestoların Dinamikleri: 2006’dan Bu Yana Azerbaycanlılar Tarafından Düzenlenen Protestolar • sf.191
 16. A.Çağlar Deniz • Suudi Arabistan Kültüründe Sigara Tüketimi ve Sosyalleşme • sf.211
 17. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Türk Dünyası Sosyologlar Birliği Kazan Toplantısı Bildirileri

 18. Ertan-Eğribel • Türkiye ve Rusya İlişkilerinin Yeniden Düzenlenmesinde Zorluklar ve İmkânlar: İttifaktan Karşıtlığa Kaygan Zemin Üzerinde Türkiye-Rusya-ABD İlişkilerinin Çelişkili Karakteri • sf.225
 19. Hayati Tüfekçioğlu • Günümüz Küresel Sorunları Karşısında Türk Dilli Ülkelerin İmkânları • sf.239
 20. Ebulfez Süleymanlı • Türk Cumhuriyetlerinde Mutluluk Düzeyinin Dünya Mutluluk Araştırması Sonuçları Bağlamında Değerlendirilmesi • sf.245
 21. Gali Galiyev, İldar Gimayev • Rusya’da Yerel Yönetimlerin Demokratikleşme Süreçlerinin Sosyolojik Tahlili • sf.257
 22. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Modern Farklılaşma, Uyum ve Temsil Modelleri

 23. Oya Şenyurt • Osmanlı’nın Son Dönemlerinde Safranbolu Bulak Köyü’nün Sosyal Dokusu ve Gündelik Yaşamına İlişkin Bir Analiz • sf.265
 24. Elif Atay Papaker • Kınalı Yapıncak Filminde Sakatlık Temsili • sf.311
 25. Ebrar Karaca • Mesafe Kültürü ve Yalnızlık • sf.319
 26. Deniz İlbi • Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyo-müzikolojik Bir Araştırma: Türkiye’de Enstrüman Çalan Kadın Caz Müzisyenleri • sf.337