Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 2

Tarih: Temmuz - Aralık 2011

Kaos İçinde Birlik, Birlik İçinde Açmaz?

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Günümüz Yeni Dünya Düzeni/Düzensizliği: Kaos İçinde Birlik veya Birlik İçinde Açmaz" • sf.9
 2. Ertan Eğribel • "XIX. Yüzyıldan Günümüze Batı Dünya Egemenliği ve Geçirdiği Değişikliklerin Günümüzde Geldiği Yer: Küresel İmparatorluk Örgütlenmesinin Dayanakları Olarak Devlete Karşı Sivil Toplum, Şehir Odaklı Yerelleşme/Taşralaşma, Temsilin Belirsizleşmesi ve Yeni Muhafazakârlık" • sf.21
 3. Güneş Ayas • "Doğu’nun Kilidini Yeniden Açan Adam: Napolyon Deneyiminden Çıkarabileceğimiz Bazı Dersler" • sf.31
 4. Tolga Ersoy • "Post “Bellum Iugurthinum”: Bir Savaşın Sonuçlarına Dair Düşünceler" • sf.49
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Haşim Nahit Erbil • (Çevrim yazı: Bedri Mermutlu) • "Üç Muamma: Garp Meselesi, Şark Meselesi, Türk Meselesi - II" • sf.63
 7. Mehmet Doğan • "Kaosmanlı ve Buhranlarımız" • sf.79
 8. Mehmet Aygün • "Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları - 2: Cumhuriyet Döneminde Siyasi Konjonktürün Düşünce Gündemini Belirlemesi Üzerine İlk Düşünceler" • sf.93
 9. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Kaos İçinde Birlik, Birlik İçinde Açmaz

 10. Oktay Taftalı • "Kaos İçinde Birlik mi, Bireycilik mi?" • sf.109
 11. Ali Öztürk • "Kaos ve Manipülasyon: Kaos Metodolojisi Bağlamında Manipülatif Amaçların Travmatik Rolleri Üzerine" • sf.117
 12. Gökçe Kaçmaz • "Toplumlar Arası İlişkilere Yön Verme Çabası Bağlamında İstikrar, Kaos, Küreselleşme ve Yerellikler" • sf.125
 13. Ertan Eğribel • "Günümüz Toplum Örgütlenmesi ve Yeni İletişim Teknolojilerinin Çelişki ve Açmazları" • sf.131
 14. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji: Kaosun Halleri

 15. Vehbi Bayhan • "Sosyoloji ve Anomi: Toplumsal İntihar" • sf.143
 16. Neslihan Şen • "Kaos Çağında İntihar Algılayışı" • sf.163
 17. Koray Değirmenci • "John Urry’nin ‘Küresel Karmaşıklık’ Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme" • sf.171
 18. Ufuk Özcan • "“Ağ Toplumu” ve “Bilişim Çağı” Sarmalında İnternet “Bilgi”sinin Kaosu" • sf.183
 19. Şehir-Kültür Sosyolojisi: Gündelik Hayatın Çarpıklaşması ve Marjinalleşmesi

 20. Oya Şenyurt • "Temsiliyet ve Kavram Çatışmasında Osmanlı’da Apartman" • sf.197
 21. Hülya Biçer • "Kimlik Gösterisinin Çarpıklaşması: İstanbul E-5 Camileri" • sf.221
 22. H. Nazlı Pişkin • "Fast Food Kargaşası Üzerine Bir Değerlendirme:Bir Gün Gelecek Herkes Hamburger mi Yiyecek?" • sf.237
 23. Barış Akpınar • "B Planı: Heavy Metal ya da Yeni Sömürgeciliğin Vitrinleri" • sf.247
 24. Murat Demirci • "Sinema, Muhalefet ve Kaos: Estetize Edilmiş Şiddet" • sf.263
 25. Aşkın Kaos Halleri

 26. H. Bayram Kaçmazoğlu • "İnsanlık İçin İnsan Kaynaklı Yeni Değer ArayışlarıDeğerlerin Kaos Hali ve Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı" • sf.279
 27. Gökhan Gökmen • "Leylâ ile Mecnun ve Hüsnü Aşk Mesnevilerinde Âşığın Kaotik Yolculuğu" • sf.289
 28. Gökçe Kaan Demirkıran-Cenk Demirkıran • "Başarı İle İlgisizlik Sarkacında Bir Türk Sineması Klasiği: “Sevmek Zamanı”" • sf.297