Sosyologca

Sosyologca, 2011 yılından beri düzenli olarak yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 18-19

Tarih: Aralık 2019 - Haziran 2020

Corona Sonrası Yeni Dünya

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Modern-Sonrası Yeni Dönem

 1. Ertan Eğribel • Ayşe Gülnihal Küken: Pür Eda, Pür Cefa, Hep Kırılgan, Hep Gülümser • sf.9
 2. Ertan Eğribel • Corona Sonrası Otoriter Yeni Dünyanın İzdüşümü: Ev-merkezli Güvensiz, Güvencesiz Antitoplumsallaşma ve Zihinsel, Duygusal Yoksullaşma • sf.15
 3. Yüksel Yıldırım • Tarihin Sonu, Mehdilik ve Kıyamet Üzerine • sf.33
 4. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 5. Oya Şenyurt • Bazı Edebi Eserlerde İnsanın Anlarının “Sofa”daki Yansımaları ve Mekânın Kullanımı • sf.49
 6. Ayhan Vergili • Türkiye Cumhuriyeti’nin Erken Döneminde Bulaşıcı Hastalıklarla Savaşı • sf.69
 7. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 8. Murat Toprak • İdris Küçükömer’in Sağ-Sol Düşüncesine Eleştirel Bir Bakış • sf.93
 9. Arif Akbaş • Devrim Öncesi İran: Rıza Şah Dönemi İran Modernleşmesi-Soğuk Savaş’ın İran İç Siyasetine Yansımaları, Petrol Politikaları, Musaddık Yönetimi Ve Toprak Reformu • sf.113
 10. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Corona Sonrası Yeni Dünya

 11. Ertan Eğribel, Handan Çelikçi • Corona Virüs Sonrası Yeni Dünyada Toplumsal Emeğin Marjinalleşmesi, Evcilleşmesi Veya Kadın(sı)laşması: Evin Kalabalığında ve Kendi Yalnızlığında Modern Kadının ve Düzenin Dönüşmesi-1 • sf.147
 12. Ertan Eğribel, Handan Çelikçi • Corona Virüs Sonrası Yeni Dünyada Toplumsal Emeğin Marjinalleşmesi, Evcilleşmesi Veya Kadın(sı)laşması: Evin Kalabalığında ve Kendi Yalnızlığında Modern Kadının ve Düzenin Dönüşmesi-2 • sf.183
 13. Ertan Eğribel, Handan Çelikçi • Corona Virüs Sonrası Yeni Dünyada Toplumsal Emeğin Marjinalleşmesi, Evcilleşmesi Veya Kadın(sı)laşması: Evin Kalabalığında ve Kendi Yalnızlığında Modern Kadının ve Düzenin Dönüşmesi-3 • sf.211
 14. Berk Mete • Emek Rejiminin Neoliberal Dönüşümü ve Koronavirüs Salgını Döneminde Yoğunlaşan Sermaye Tahakkümü • sf.249
 15. Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi: Yalnızlığın Sosyolojisi

 16. Ebulfez Süleymanlı vd.· Göçmen Yalnızlığının Sosyo-Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi • sf.269
 17. Barış Erdoğan • Modern Toplumda Yalnız Yaşamak, Yeni Bir Norm Olarak Bekârlık • sf.293
 18. Aylin Tutgun Ünal • Yalnızlık ve Yalnızlığın Belirleyicileri Üzerine Bir Alanyazın İncelemesi • sf.317
 19. Müge Deveoğlu • Yalnızlığın Yeni Hali: Dijital Yalnızlık • sf.341