Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 17

Tarih: Temmuz - Aralık 2019

Sosyoloji ve Siyaset / Kemal Tahir ve Doğulu Devrimci Yerlilik

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Siyaset, Sosyoloji, Kriz • sf.7

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Sosyoloji-Siyaset İlişkisi Üzerine Genel Bir Giriş" • sf.9
 2. Ertan Eğribel • "Son İki Yüzyılın Sonu: 1990 Sonrası Toplum ve Siyaset Düşüncesinde Yol Ayrımı" • sf.19
 3. Mücahit Muslu • "Beslenmenin Tarihsel Süreçte Sosyal ve Uluslararası İlişkilere Yansıması" • sf.27
 4. Efe Can Gürcan • "Avrupa Bölgeciliğinin Krizinin Sosyo-Ekonomik ve Jeopolitik Boyutları" • sf.33
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları: Kemal Tahir ve Doğulu-Devrimci Yerlilik • sf.43

 6. Ertan Eğribel • "Kemal Tahir ve Baykan Sezer'in Doğu-Batı Çatışması İçinde Yerliliği ve Doğu/Osmanlı Devrimcisi Olarak Özgün Konumları Üzerine" • sf.45
 7. Ufuk Özcan • "Kemal Tahir, Yerlilik ve Sosyoloji" • sf.53
 8. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Kemal Tahir Düşüncesinde Yerliliğin Sosyolojik Dayanakları" • sf.61
 9. Yüksel Yıldırım • "Kemal Tahir Düşüncesinde Osmanlı'da Din Olgusu" • sf.71
 10. Rahşan İnal • "Halit Refiğ Filmografisinde Müstesna Bir Film: Şehirdeki Yabancı" • sf.81
 11. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji • sf.93

 12. Ufuk Özcan • "Sosyolojide Değerli Bir Kaybımız: Doğan Ergun" • sf.95
 13. Cafer Vayni • "Hasan Tanrıkut'un Arşive Dayalı Portresi" • sf.101
 14. Yeliz Okay • "Kentsel Etnografyaya Kısa Bir Bakış" • sf. 123
 15. Mehmet Aygün • "Köylü’den Köylü Tiplerine: Ülkemizde Köy ve Kırsalda Farklı Köylü Tiplemeleri Üzerine Bazı Saptamalar" • sf.131
 16. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Sosyoloji ve Siyaset Sempozyumu I • sf.135

 17. Ertan Eğribel • "Sosyoloji Tarihi Açısından Yeni Bir Ayrım: ABD Eksenli Yeni Dünya Düzeni ve Sosyolojide Yeni Eğilimler" • sf.137
 18. Ufuk Özcan • "Sosyolojinin Öncü ve Kurucularının Siyasetle ve Siyasal İdeolojilerle İlişkisi" • sf. 147
 19. Yeliz Okay • "Milli Kimliğin Oluşumunda Bir Değişken Olarak Göç Olgusu: Balkan ve Kafkas Göçleri" • sf.157
 20. Ebulfez Süleymanov • "Bağımsızlıktan Sonraki Dönemeçte Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde Demokrasi Kültürü: Sosyo-Ekonomik ve Siyasal Dönüşümün Etkileri" • sf.165
 21. Arif Akbaş • "Orta Asya ve Anadolu Türklüğü Bağlamında Son Dönem Kazakistan-Türkiye İlişkileri" • sf.177
 22. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama:Sosyoloji ve Siyaset Sempozyumu II • sf. 189

 23. Nurlan Baygabılov • "Türkiye'deki Kazak Diasporası, Tarihsel ve Sosyolojik Bir Analiz" • sf.191
 24. J.A. Tusupbekov, N.O. Baygabılov • "Küreselleşme Bağlamında Kültürel Kimlik Değişimi" • sf.195
 25. Ainur Bergenkyzy Musabayeva • "Kazakistan’da Özbek Gençlerinin Kimlik Oluşumunun Özellikleri" • sf.199
 26. Galiya Serikkyzy • "Çokkültürlülük Siyasetinde Kazakistan Modeli" • sf.205
 27. S.N. Beisembaev • "Kazakistan'da Şiddet İçeren Radikalizmi Önleme Politikasının İyileştirilme Konuları" • sf.221
 28. Ramazan Sattarulı - Şınar Bayronkızı • "Kazak Gençlerinin Günlük Uygulamasındaki Karar Meselesi" • sf.217
 29. B.J. Tursınbaeva • "Ekolojik Bilinç Gelişiminin Sosyolojik Özellikleri" • sf.221