Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 15-16

Tarih: Ocak - Aralık 2018

Küresel Barbarlık Çağının İlk Evresi: İletişim Çağı / İletişim ve Sosyoloji

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Küresel Barbarlık Çağının İlk Evresi: İletişim Çağı

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Batı’da İletişim Konusunda İyimser ve Kötümser Görüşlerin Kaynakları ve Eleştirisi Üzerine" • sf.9
 2. Ertan Eğribel • "Küresel Barbarlık Çağının İlk Evresi: İletişim Çağı ve Disütopik Paralel Yeni Dünyalar" • sf.17
 3. Ufuk Özcan • "Modernliğin İnşasında Basının Rolü ve Otoriter Rejimler Altında Basın-Yayın Faaliyetinin Serüveni" • sf.27
 4. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Sosyolojik Bilginin Ortaya Çıkışında Yaklaşımın Etkisi ve Batı Kaynaklı Bilim Paradigmalarının Türkiye’deki Sosyoloji Anlayışlarına Yansımaları Üzerine" • sf.35
 5. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: İletişim, Yeni Medya ve Sosyoloji

 6. Ertan Eğribel • "Sosyoloji ile İletişim Disiplinleri Arasındaki İlişki Üzerine" • sf.51
 7. Yiğit Kaytmaz • "ETürkiye’de Dijital Gazetecilik ve Sorunları" • sf.59
 8. Asiland Sinan Kahraman • "Fanzinlerin Tarihi ve Sanallaşma Süreci" • sf.69
 9. Ebru Güzel - Esra Çizmeci • "Filtreli Güzellik: Güzellik Hegemonyasının Gözde Mekânı İnstagram, Güzellik Kraliçeleri ve Süper Modeller" • sf.75
 10. Mert Köse • "Türkiye’de “Bağımsız” Müziğin Dinamikleri, Gelişim Seyri ve Mekânları" • sf.85
 11. Büşra Gümüş • "Lincin En Yeni Biçimi: Sosyal Medyada Linç" • sf.91
 12. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: İletişim ve Yeni Toplumsallaşma İdeolojisi

 13. Ertan Eğribel - Burçin Gökdere • "İletişim, Hegemonya ve Toplum Açısından Frankfurt Okulu ve Adorno’nun Görüşleri Üzerine: Eleştirel Teorinin Eleştirisi" • sf.109
 14. Murat Yılmaz • "Batı İdeolojisi ve Hollywood Sineması" • sf.119
 15. İshak Koç • "Zeki Demirkubuz Sinemasında Kötülük Olgusu" • sf.127
 16. Emre Özsümbül • "Derviş Zaim Sineması Üzerine İlk Değerlendirmeler" • sf.135
 17. Leyla Özyol • "Ortaçağ İnsanından Günümüz Magandasına: Recep İvedik Filmlerine “Karnavalesk” Bir Yaklaşım" • sf.187
 18. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: İletişim ve Sosyoloji - Kurumsallaşma

 19. Ertan Eğribel • "İletişim Kaynaklı Gelişme Kuramları ve Toplumun Sonu Kuramlarının Örtüşmesi: İletişim Teknolojisine Dayalı Toplumsuz- Toplumsallaşma" • sf.197
 20. Hayati Tüfekçioğlu • "Günümüz Gazeteleri Neyin Aynası?" • sf.205
 21. Nur Balcıoğlu • "Kemal Tahir’in Yol Ayrımı Romanında Serbest Cumhuriyet Fırkası Deneyimi ve Gazetecilik" • sf.227
 22. B. Nur Eldemir • "Modern Bilimin Örgütlenmesi ve Popülerleşmesi" • sf.243
 23. Nurcihan Aslan • "Steve Jobs ve Apple Örneği Üzerinden Dijital İletişim" • sf.279
 24. Caner Işkın • "Futbolun Pazarlanması ve Kurumsal Kimlik: Fenerbahçe Spor Kulübü Örneği" • sf.301
 25. Mert Kerem Zelyurt • "Futbolun Kitleselliği ve Toplumsal İşlevleri" • sf.301
 26. İletişim ve Bakış Açısı

 27. Nihan Yıldız • "İletişim Biçimi ve Bilgi Kaynağı Olarak Seyahatnameler" • sf.331
 28. Seçil Topçu • "Görme Biçimleri: Gizli Bir Göz Olarak Pencere" • sf.355
 29. Cem Özkurt • "Simgeler, Semboller ve Anlam Ağında Bir İletişimsel Diyalektik Olarak İnsan" • sf.369
 30. Ertan Eğribel • "İletişim Çağı Efsanesi ve Büyük Kopuş: Sosyal Medyanın Oluşturduğu Paralel Yeni Dünyalar, Sanal Toplumsallaşma ve Sanal Cemaatler" • sf.381