Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 11-12

Tarih: Ekim 2016

Türkiye'de Sosyoloji Fragmanları

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları: Baykan Sezer Çalışma Günleri 14 / Ardahan

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Türkiye’de Sosyoloji ve Türk Toplum Düşüncesi Birikiminin Bütünlüğünü Sağlamanın Gereği" • sf.9
 2. Baykan Sezer • "Türk Sosyolojisinin Önündeki Sorunlar" • sf.17
 3. Ertan Eğribel • "Yeni Dünya Düzeninde Sosyoloji ve Temsil Sorunu: Baykan Sezer Sosyolojisi ve Tarihçiliğimiz" • sf.23
 4. Oya Şenyurt • "Kemal Tahir Romanlarında Kent ve Mekân: Malatya" • sf.31
 5. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 6. Arşiv • "Auguste Comte’un Mustafa Reşit Paşa’ya Mektubu" • sf.55
 7. Ertan Eğribel • "Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet-dışı Kurumsallaşması: Cemiyetler ve Dergiler" • sf.59
 8. Ertan Eğribel • "Osmanlı’da Sosyolojinin Devlet Düzeyinde Üniversitede Kurumsallaşması" • sf.75
 9. Mehmed Ali Aynî • "Altıncı Beynelmilel Felsefe Kongresi" • sf.89
 10. Yıldız Akpolat • "Ulum-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası’nda Ahmed Şuayıb" • sf.107
 11. Hasan Aksakal • "“Başka Bir Tepeden” Bakınca: Yahya Kemal’in Muhafazakâr Dünyadaki İtibarı Üzerine" • sf.115
 12. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 13. Ertan Eğribel • "Türk Sosyolojisinin Ana Eğilimlerinin Belirlenmesi Açısından Prens Sabahattin-Ziya Gökalp İlişkisi Üzerine" • sf.131
 14. İlyas Sucu • "Mehmet Ali Şevki Bey: Türkiye’de «Sosyal Bilim» Ekolünün Temsili" • sf.143
 15. Feyzi Çelik • "Toplum Farklılaşmaları ve Din Olayına Baykan Sezer’in Bakışı" • sf.161
 16. Beste Çebi • "1980 Sonrasında Neoliberalizmin Eğitime Etkisi" • sf.181
 17. Emre Öztürk • "Eleştirel Teorinin ve Pragmatizmin “Pratik” Konusuna Bakış" • sf.195
 18. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Süreklilik ve Kesintiler

 19. Arşiv • "YÖN Bildirisi ve İmzalayanlar" • sf.215
 20. Lütfi Bergen • "Nurettin Topçu’nun Sosyolojisi ve Sosyalizmi" • sf.237
 21. Erkan Çav • "Cahit Tanyol’un Düşünce Hayatı ve Türkiye Sosyolojisindeki Yeri" • sf.259
 22. Yücel Karadaş • "Türkiye’de Sosyolojik Alan Araştırmalarının Başlangıç ve Gelişimi" • sf.277
 23. Yıldız Akpolat • "Bir Demodernize Bilinç Olarak Muhafazakâr-Modernleşme" • sf.293
 24. Sosyolojide Yöntem Sorunları: Yeni Konu ve Eğilimler

 25. Ertan Eğribel • "Düzenin Yabancılaşması ve Gündelik Yaşam Fragmanları: Bönlüğün Öngörünüşleri ve Sosyolojisi Üzerine" • sf.329
 26. Güneş Ayas • "Türkiye’de Müzik Sosyolojisi: Değişen Paradigmalar, Kesişen Temalar" • sf.341
 27. Mehmet Aygün • "1990’lı Yıllar Türk Sineması Üzerine Bazı Tespitler" • sf.375
 28. Tacim Çiçek • "Hasan Ali Toptaş’ın Roman Anlayışı Üstüne Eleştirel Bir Bakış" • sf.393
 29. Ferah Kurt • "Sana Bir Sır Söyleyeceğim, Korkuyorum Senden" • sf.415
 30. Sema Karaca • "Küresel Yolculuğun Kaybedenleri: Göç Yollarında Kadınlar" • sf.419
 31. Ufuk Özcan • "Küresel Egemenlik ve Güvenlik Politikası Kıskacında Göç ve Mültecilik" • sf.425