Sosyologca

Sosyologca, yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 10

Tarih: Temmuz - Aralık 2015

Küresel Barbarlık Çağı ve Düzenin Yabancılaşması / Türkiye Eksenli Yeni Küreselleşmenin Gereği

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Düzenin Yabancılaşması ve Küresel Barbarlık Çağına Giriş: Devletsiz/Toplumsuz Toplumsallaşma, Teslimiyetçi Kendiliğindenlik ve Kaos Eleştirisi" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Türkiye Eksenli Küreselleşme ve Sosyoloji: Anadolu Türklüğünün Tarihi Zenginlik ve Birikiminin Günümüz Açısından İmkan ve Değeri" • sf.15
 3. Oktay Taftalı • "Bilen Özne ve Olası Bildirimin Yabancılaşması" • sf.23
 4. Sezgin Kızılçelik • "Uygarlığı Batı Uygarlığına İndirgemenin Yanlışlığı ya da Dünyayı Doğu Uygarlığı ve Batı Uygarlığı Çerçevesinde Tahlil Etmenin Gerekliliği Üzerine" • sf.35
 5. H. Bayram Kaçmazoğlu • "AKP İktidarının 2007-2015 Dönemi Siyasi Politikalarına İlişkin Bazı Değerlendirmeler: AKP İktidarının Cumhuriyet’in Kurucu İdeolojisiyle Çatışması" • sf.61
 6. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 7. Ferid Kam • "Hüviyet-i Milliye (Çevrimyazı: Mehmet Kanar)" • sf.73
 8. Peyami Safa • "Prens Sabahaddin Bey’in Mesleği [Doktrini] (Çevrimyazı: Ufuk Özcan)" • sf.79
 9. Ali Şenyurt • "Osmanlı Para Vakıflarında Kullanılan Bir Finansman Yönteminin Batılı Anlamda Karşılığı: Sell and Lease Back (Sat ve Geri Kirala)" • sf.83
 10. Mehmet Aygün • "Attila İlhan’ın Türk Sinemasıyla İlişkisi Üzerine" • sf.97
 11. Erhan Berat • "Fındıklı Bir Mitin İnşası: Muhafazakâr ve Kültürel İslamcı İmgelemde Turgut Cansever ve Mimarlığı" • sf.105
 12. Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

 13. Peter Kropotkin • "Anarşizm (Çev. Ufuk Özcan)" • sf.123
 14. Yıldız Akpolat • "Geleneksel Toplumun Çözülmesi ve Töre/Etik Erozyonu Üzerine" • sf.135
 15. Berat Yoldaş • "Türkiye’de Afet Eğitimine Luhmann’cı Bir Bakış: Kurs mu, Ders mi? Düzce’den Saha Gözlemleri" • sf.143
 16. Oya Şenyurt • "Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi’nde Kemal Tahir’e İlişkin Bazı Belgeler" • sf.159
 17. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama

 18. Ertan Eğribel • "Küresel Barbarlık ve Yıkım Çağından Çıkış Koşulları: Küresel Düzenin Yabancılaşması ve Türkiye’nin İmkanları" • sf.179
 19. Ertan Eğribel • "Türkiye-ABD Çatışması: Türkiye’de Postmodern İç Savaş Koşulları ve Amerikancı Savaş Cephesi" • sf.189
 20. Ufuk Özcan • "Romancı ve Düşünür Olarak Kemal Tahir’in Günümüz Açısından Anlamı" • sf.197
 21. Can Semercioğlu • "ABD Medyasında Erdoğan’a Dair Başyazılarda Çerçeve Kayması: The New York Times ve The Washington Post Örneği" • sf.209
 22. Sema Karaca • "Ortadoğu’da Yerinden Edilme ve Göç" • sf.223
 23. Küresel Barbarlık Çağına Giriş-Düzenin Yabancılaşması

 24. Umut Osmanlı - Sevde Kaya • "Tarihe Dönemsel Bir Bakış ve Çalışmanın Yabancılaştırılmasına Bir Eleştiri: Modern Zamanlar Filmi" • sf.231
 25. Mert Kerem Zelyurt • "Futbol Taraftarlığında Bir Sıçrama: Çarşı ve Gezi Birlikteliği" • sf.237
 26. Zehni Özmen • "Bir Toplumsal Tip: Plaza “İ”nsanı" • sf.251
 27. İlker Aslan • "Sanatın Şirketleşmesi: Yeni Dünyada Çağdaş Sanatın Durduğu Yer" • sf.267