Sosyologca

Sosyologca, 2011 yılından beri düzenli olarak yılda iki kere yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Sosyoloji ve diğer toplum bilimleriyle ilgili disiplinlerarası çalışmalara yer verir.

Her türlü yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir.

Sosyologca Dergisi Genel Yayın Yönetmeni: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü: İbrahim Horuz

Sayı Editörü: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

ISSN: 2146-5207

ISBN: 977-214-652-000-1

Sayı: 1

Tarih: Ocak - Haziran 2011

Uygarlık Krizi?

  Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

 1. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan • "Sosyologca Akademi İçin Önsöz ya da Sosyologca Niçin Gerekli?" • sf.7
 2. Ertan Eğribel • "Kemal Tahir’in Tarih ve Edebiyat Anlayışının Kaynakları: Kemal Tahir’i Kendi Yöntemiyle Anlamanın ve Paylaşmanın Gereği Üzerine" • sf.19
 3. Yüksel Yıldırım • "Kemal Tahir ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Tartışmaları" • sf.31
 4. Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Uygarlık Krizi?

 5. Ali Öztürk • "Batı Dünya Egemenliği ve Uygarlık Krizi" • sf.49
 6. Güneş Ayas • "Batı Uygarlığının Krizi ve “Rus Ruhu”" • sf.61
 7. Gökçe Kaçmaz • "Toplumlar Arası İlişkilerde Bir Denetim Aracı Olarak Kaos Teorisi" • sf.87
 8. E. Sinan Malkoç • "Batı Edebiyatında Ütopik Arayışların Çıkmazı" • sf.111
 9. Ertan Eğribel • "Dünya Uygarlığının Açmazı ve Çocuk: İhmal, İstismar ve Taciz" • sf.123
 10. Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

 11. Bedri Mermutlu • "Doğu-Batı Yaklaşımı Bağlamında Haşim Nahit Erbil’in “Üç Muamma”sı" • sf.137
 12. Haşim Nahit Erbil • "Üç Muamma: Garp Meselesi, Şark Meselesi, Türk Meselesi - I" • sf.141
 13. Aslı Atay • "Ekim Devriminin Türk Milli Mücadelesine Etkileri" • sf.153
 14. Olgun Gündüz • "Niyazi Berkes veya Bir Dönemin Gergin Serüveni Üzerine" • sf.161
 15. Mehmet Aygün • "Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları - I: Peyami Safa" • sf.171
 16. Türkiye’de ve Dünyada Sosyoloji

 17. H. Bayram Kaçmazoğlu • "Türk Modernleşmesi Aldatmacası" • sf.193
 18. Vagif Sultanlı • "Ali Bey Hüseyinzade’nin Fikir Dünyası" • sf.199
 19. Vehbi Bayhan • "Küreselleşme ve Risk Toplumu" • sf.207
 20. Fulya Bahar - Gamze Fulden Bahar • Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun Ardından" • sf.223
 21. Şehir Sosyolojisi: Şehrin Halleri ve Mekânları

 22. Elif Süreyya Genç • "Lâle Devri: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Kadını ve Gündelik Yaşam Kültürü" • sf.233
 23. Işılay Göktürk • "Geleneğin ve Batılılaşmanın Marjinalleşmesi Açısından Eski İstanbul Eğlenceleri ve Hovarda Mekânları" • sf.263
 24. Hikmet Nazlı Pişkin • "Kapalıçarşı’ya Bir Kez Daha Bakmak" • sf.285
 25. Hülya Biçer • "Günümüz Cami Mimarisinde Geleneğin Belirsizleşmesi ve Eklektisizm: Postmodern Cami Anlayışı Olarak Üsküdar Şakirin Camii Örneği" • sf.295
 26. Adalet Dinamit • "Yitip Giden Bir Sinema: Alkazar" • sf.309
 27. Kültür-Sanat Sosyolojisi

 28. Mübariz Süleymanlı • "Kültüroloji Kavramları Üzerine Terminolojik Bir Değerlendirme" • sf.319
 29. İnci Yavuz • "Milli Mücadele Dönemi Karikatürlerinde Toplumsal Bilinç Aracı Olarak Mustafa Kemal" • sf.341
 30. Ufuk Özcan • "Stalin Dönemi Sovyet Sinemasında Tarihsellik Öğesi ve Çarlık Döneminin Ulusçu Yorumu: Eisenstein Sineması Örneği" • sf.361
 31. Gökçe Kaan Demirkıran • "Bir Belgesel, Bir İnsan: “Kor ve Ateş Yılları” ve Tülay German" • sf.373