Hakkımızda

Sosyologca Dergileri Türkiye’nin dünya içindeki yeri ve rolünü toplumsal değişme anlayışı içinde ele alarak Türk toplum kimliği üzerinde bilinçlenmeyi amaçlar. Bu bilinçlenme çabası Doğu-Batı ilişkileri ve çatışması içinde dünya sorunlarının çözümünde Türkiye’nin her yönüyle katkısını kapsar. Bütünsel  bakış açısı ve bilimsel yöntem anlayışının bir gereği olarak disiplinlerarası dayanışma ve birliği zorunlu bir yaklaşım olarak benimser ve yeni bir akademik zemin oluşturmaya çalışır.

Comments are closed.