Yayın Danışma Kurulu

Yayın Danışma Kurulu

Abdullah Korkmaz (İnönü Üniversitesi)/ Nevin Güngör Ergan (Hacettepe Üniversitesi) / Bedri Mermutlu (Uludağ Üniversitesi) /Ali Esgin (İnönü Üniversitesi)/ Hayati Tüfekçioğlu (İstanbul Üniversitesi) / Nuray Karaca  (Atatürk Üniversitesi) / Berna Yıldırım(Sakarya Üniversitesi)/Yeliz Okay/ Gülşah Güveloğlu (Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)Vehbi Bayhan  (İnönü Üniversitesi) / Nalan Yetim  (Mersin Üniversitesi)/ Uluğ Nutku / Gülpınar Akbulut  (İnönü Üniversitesi) / Yıldız Akpolat (Atatürk Üniversitesi) /Osman Özgüdenli(Marmara Üniversitesi) /Devrim Vardar/Ali Güveloğlu (Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)

Comments are closed.