Sayı 1-2

Tarih ve Uygarlık Sorunları

Ertan Eğribel – Ufuk Özcan : Tarih ve Uygarlık – İstanbul Dergisi İçin Önsöz Yerine: Sosyolojide Toplum Ölçeğinin Değişmesinin  Kaçınılmazlığı veya Sosyolojinin Tarih ve Uygarlık  Savunuculuğuna Dönüşmesinin Gerekliliği Üzerine

Ertan Eğribel :  Doğu-Batı Çatışmasında İran ve Türk Kimliğinin  Ortak ve Farklı Rolleri

Ertan Eğribel – Ufuk Özcan : Modernizmin Buharlaştırdığı Her Şey Katılaşırken Tarih Toplum ve Uygarlığın Silikleşmesi

 

Dünya Egemenliği ve İstanbul

Andreas Alföldi : Konstantinopolis’in Kuruluşuna Dair Bazı Notlar

Güneş Ayas :  Dostoyevski’nin İstanbul’u Kaçıncı Roma?

Devrim Vardar  :  Lozan Anlaşması’nda İstanbul ve Boğazlar Meselesi

 

Tarihte Doğu-Batı Çatışması: Akdeniz’de Karşılaşmalar

Hüseyin Serdar TabakoğluXVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’na Gelen İki İspanyol Seyyah

Ergün Özsoy :  XVI. Yüzyılda Alman Seyyahların  Akdeniz’de Türklerle Karşılaşmaları

Abdulmannan M. Altıntaş  : Üç Fransız Seyyahın Gözünden İmparatorluğun Başkenti İstanbul ve Onun Sakinleri

 

Uygarlık-Şehir Tarihi

Mert Ağaoğlu : Osmanlı Toplumsal ve Kültürel Yaşamının  Resmedilmesi: Osmanlı Minyatür Sanatında Surnameler

Oya Şenyurt :  Son Dönem Osmanlı Sultanlarının Fermanlarında  İstanbul’daki İnşaat Faaliyetlerine Müdahaleler

Ferah Kurt :  İstanbul’da Hayatın Geçiş Dönemleri: Ölüm

Yeliz Okay :   Sahaflar ve Sahaflar Çarşısına Dair

Selman Dinler  : Mithat Cemal Kuntay’ın Üç İstanbul’u ve  Dört Devirde Değişime Uğrayan Aydın ve Mekânlar

 

Şehir Sosyolojisi

Serpil Sönmez :  XV. Yüzyılda Tokat ve Sivas’ta İktisadi Yaşam,  İcra Edilen Meslekler ve Meslek Adları

Suna Doğaner  :  Bakırköy’ün Mekânsal ve Kültürel Değişimi

Ali Öztürk  :  Batı-Dışı Çok-kültürlülük Modeli Olarak Midyat Örneği

Ufuk Özcan  :  İstanbul’da Çok-Merkezlileşme,  Mekânsal Ayrışmalar ve İşçi-Yoksul-Marj-dışı  Nüfusun Dışlanması

Comments are closed.