Amaç ve Kapsam

Amaç ve Kapsam

Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi Doğu-Batı ilişkileri ve çatışması içinde İstanbul’un yeri ve rolünü Doğu Roma (Bizans) ve Osmanlı uygarlık mirasının bütünlüğü içinde ele alarak, günümüz açısından değerlendirmeyi amaçlar İstanbul, Antik Çağdan Yakın Çağa kadar farklı dönemlerde bir imparatorluk merkezi olarak Doğu-Batı ilişkilerinin denetlendiği ve yönlendirildiği bir merkezdir. Günümüzde de bir imparatorluk merkezi olmaktan çıkmış olmasına rağmen önemini sürdürmektedir. Geçmişin mirası ve bilinci  İstanbul’un anıtsal kimliği yanında gündelik yaşamın dinamizmi ve canlılığı içinde kendini hissettirmektedir. İstanbul, Osmanlı döneminde sadece dünya egemenlik ilişkilerinin denetlendiği ve yönlendirildiği bir yer olmakla kalmamış askeri, siyasi, dini  ilişkilerinin de merkezi olarak önemli bir rol üstlenmiştir. Günümüz sorunlarının çözümü geçmişin mirasına/çözümüne sahip çıkmakla ve geliştirmekle mümkündür. Dünya sorunlarının çözümünde katkımız söz konusu olduğunda İstanbul’un kimliğini geliştirmek ve sürekliğini sağlamak da mümkün olacaktır. Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi İstanbulun geçmişten günümüze tarih ve uygarlık merkezi olarak bütün mirasını donmuş bitmiş müzelik malzeme olarak değil sorun ve imkanlarıyla yaşayan toplumsal bir gerçeklik olarak ele alır.  Bu kapsamda toplum bilimleri arasında işbirliğini öngören uluslararası ve disiplinler arası bir dergidir. Dergide sosyoloji, tarih, coğrafya, mimari, sanat tarihi, edebiyat-sanat, filoloji, iletişim, iktisat, siyasetbilimi ve hukuk disiplinleri alanında inceleme yazılarına yer verilir.

Comments are closed.