Yazım Kuralları

Sosyoloji-Türkoloji hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilecek yazıların orijinal çalışmalar olması ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, yayına kabul edilmemiş ya da bir başka süreli yayına incelenmek üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Yazılar iki nüsha halinde A4 boyutundaki kâğıtlara tek yüzü yazılı olarak, yazıyı içeren disketle beraber ya da derginin ilgili elektroniik postasına gönderilmelidir. Sayfa numaraları birbirini takip edecek biçimde sayfanın üstünde yer almalıdır.

Makaleler için azami uzunluk 6000 kelimedir. Tablo şekil ya da görsel malzeme kullanılabilir. Her makalenin başında Türkçe ve İngilizce olmak üzere en fazla 150’şer kelimelik özetler bulunmalıdır. Makale sahibinin adı, açık yazışma adresi, iletişim bilgileri(telefon, e-posta adresi), bağlı bulunduğu kurum ayrı bir kapak sayfasında yer almalıdır.

 Sosyoloji-Türkoloji’de yayımlanan yazıların dil ve içerik bakımından her türlü yasal ve bilimsel sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılar yayımlansın yayımlanmasın iade edilmez.

Kaynak Gösterme

Başlıklar koyu yazılmalıdır. Tarihler 23 Temmuz 1908; 1919-1922 ve 1950’ler şeklinde verilmelidir. Notlar, ilgili sayfanın altında birbirini takip edecek şekilde (1, 2, 3, …) dipnot biçiminde toplanmalıdır. İlgili kaynakça yazının sonunda verilmelidir.

Kitap için:

Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2011 ss: 71– 73

Makale için:

H. Bayram Kaçmazoğlu, “DP Döneminde Tutan Tutmayan Devrimler Tartışması ve Gündelik Yaşamda Dinsellik Göstergelerin Yaygınlaşma Süreci”, Sosyologca, N:4,  Temmuz-Aralık 2012, s:32

Ertan Eğribel, “Türk Sosyolojisinin ve Toplumu Birlikte Özgürleştirmenin Gereği Üzerine” Bilim Sosyolojisi, (editör: Ertan Eğribel-Ufuk Özcan). İstanbul: Kitabevi Yayınları, 2007 s:49

Aynı eseri, araya başka kaynak girmeden göstermek için ibid.

Araya başka kaynak girdikten sonra yazarın soyadı ve eserin kısaltılmış şekli:

Sezer,  Türk Sosyolojisinin s: 148

ibid: s:167

Kitap Tanıtımları:

Yazının başında sırasıyla şu bilgiler yer almalıdır:

Yazar, kitap adı, basım yeri, yayınevi, sayfa sayısı, ISBN. Yazının altında tanıtım sahibin adı ve bağlı bulunduğu kurum.

 

 

Comments are closed.