Yayın Danışma Kurulu

Abdullah Korkmaz (İnönü Üniversitesi)

Cüneyd Okay (İstanbul Teknik Üniversitesi)

Bedri Mermutlu (Uludağ Üniversitesi)

Güneş Ayas (Yıldız Teknik Üniversitesi)

Işılay Göktürk (Dumlupınar Üniversitesi)

Gülnihal Küken (İstanbul Üniversitesi)

Ali Esgin (İnönü Üniversitesi)

Nilgün Çelebi (Ankara Üniversitesi)

Nevin Güngör Ergan (Hacettepe Üniversitesi)

Gökhan Köktürk (Akdeniz Üniversitesi)

Hayati Tüfekçioğlu (İstanbul Üniversitesi)

Faruk Akyol (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)

Vehbi Bayhan (İnönü Üniversitesi)

Nalan Yetim(Mersin Üniversitesi)

Nuray Karaca (Atatürk Üniversitesi)

Gülpınar Akbulut (İnönü Üniversitesi)

Ümit Akça (Süleyman Demirel Üniversitesi)

Comments are closed.