Sayı 6

Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları:

Küresel Kalpazanlık ve Mutlaklaştırılan Kimlikler

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan : Küresel Kalpazanlık: Küresel-Ortaçağ’a Geçiş Döneminde

Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmacanın Rolü

Ertan Eğribel : Küreselleşerek Yerli Olmanın Şaşkınlığı veya Kemal Tahir’i İşe Yaramaz Hale Getirmenin Hafifliği: KemalTahir, Tarih, Yerlilik ve Yerellik Üzerine

 Ufuk Özcan : Kemal Tahir, Roman ve Tarih Bilinci

 H. Bayram Kaçmazoğlu : Muhafazakâr-Yeni Liberal Toplum Modelinden 1990’larda Postmodern Toplum Modeline: Siyasal İslamın Yükselerek Egemen Yaşam Tarzına Dönüşme Süreci

 Oktay Taftalı : Yitik Sınıfın İzinde

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Küresel Kalpazanlık ve Gezi Ruhu

Ertan Eğribel-Ufuk Özcan : Küre-Muhafazakar Otoriterliğe Karşı Yeni Dünyanın İlk Zaferi: Taksim Komününe Selam

Ertan Eğribel: Gezi Dersleri-I: Beşiktaş Fanatik Taraftarlığından Gezi Direnişi Taraftarlığına Çarşı Grubu: Cami Avlusundaki Cuma Eylemlerinden Stadyumlardaki Cumartesi-Pazar Eylemleri ve Karşıtlığına mı Doğru? veya Halkı Birbiriyle Tehdit Ederek Tevekkül İçinde Boyun Eğdirmeye ve Teslim Almaya mı Doğru?

Ertan Eğribel : Gezi Dersleri-II: Küre-Muhafazakar Kalpazanlığın Eleştirisi Temelinde Gezi Ruhunun Açmazları ve İmkanı: Gezi Ruhunun Karşısına Türk-Kürt Ayrımına Dayalı “Çözüm-Şiddet Süreci” Çıkarılırken Devlet-Cami Dindar Otoriterliğinin Devlet-Tarikat Dindar Otoriterliğine Dönüştürülmeye Çalışılması

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama:

Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi ve Kurmaca

Ertan Eğribel : Toplumsal Gerçekliğin Yitirilmesi, Taşralaşma ve Küresel Kalpazanlık: Amerikan Kimliği ve Küreselleşmenin Diyalektiği Üzerine

Ertan Eğribel : Kemal Tahir’in 40. Ölüm Yıldönümü Anısına: Küresel Kalpazanlık veya Zamanın Ruhu İçinde Yüzeysel Kalmak ve Küreselleşirken Taşralaşmak Karşısında Tarih Bilincinin Gereği Üzerine

Serdar Aydoğan : Küreselleşme ve Hayali Para Politikaları: Kalpazan Amerikan Finans Oligarşisinin İşleyişi Açısından Tüketimde Birlik ve Rakam Disiplini

Can Semercioğlu : Gündelik Hayatın Postmodernleşmesi: Geçmişin Anlatı Olarak Tüketimi Bağlamında Gündelik Hayatın Yeniden Üretilemeyişi

Ufuk Özcan : Gezi Direnişi Işığında Küre-Toplumsal Devrim Ya da Barbarlık Çağı

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

Mihridin Arusî (Filibeli Ahmed Hilmi)

Çevrimyazı: Bedri Mermutlu • Yirminci Asırda Âlem-i İslam ve Avrupa Siyaseti-3

Ufuk Özcan : Tarihsel Dayanakları Olan, Özgün Bir Sosyalizm Perspektifi nin İnşası Sorunu ve Kıvılcımlı’nın Temsil Ettiği Eşiğin Türk Sosyolojisi Açısından Değerlendirilmesi Gerekliliği

Ali Esgin : Sosyolojimizin Sosyolojisine Tarihsel Notlar: Sosyolojisinde Temalar

Tolga Gürakar : Osmanlı ve İran’daki Tütün Rejisine Kolektif Eylem Ekseninde Tarihsel-Sosyolojik Bir Bakış

İlyas Sucu : Muhafazakârlık Kapitalizmin Neresinde?

Kurmaca Gündelik Yaşam: Toplumsal Gerçeğin Yitirilmesi ve Kurmaca Kültür

Fulya Bahar : Küresel Güvenlik Tedbirleri: Gözetleme Olgusu Bağlamında Özel Güvenlik ve Mobese Kameraları

Oya Şenyurt : İzmit ve Çevresi II: Osmanlı Mimarisi Yanılgıları

Bülent Kalkan : Toplumsal Belirsizlik ve Mesleğin Yitimi: Otorite Figürü Olarak Ustanın Ölümü

Mehmet Güven Avcı : Toplumsal Çözülme ve Parçalanma: Tüketim, Bireyselleşme ve Şiddet Üreten Aile

Mehmet Aygün : Kent Günahkârlığı: Kent Dindarlığında Dünyevileşme/Sekülerleşme Eğilimleri ve Günahkârlık Algısında Sapmalar/Çarpılmalar

Gökçe Kaan Demirkıran • İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndan Unkapanı Plakçılar Çarşısı’na: Mekânsal Örgütlenmeye Dair Tarihsel Bir Değerlendirme

Zehni Özmen : Fantazi ve Tekinsiz Gerçek: Çalınan Mektup’tan Süt Kardeşler’e Zorlantılı Yinelemeler

Comments are closed.