Sayı 4

Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

Ertan Eğribel – Ufuk Özcan :  Dekadan Dünya Görüşü ve Yaşam Tarzı Olarak Postmodernizm: Katı Olan Her Şey Çürümeye  Dönüşürken Umut İçin Gerekçe ve Dayanak Vardır

Ufuk Özcan :  Toplumsal Muhalefetin Minörleşmesi ve Ayrışık-Parçalı Görünürlüğü Demokrat Parti Döneminde Tutan-Tutmayan Devrimler

H. Bayram Kaçmazoğlu : Tartışması ve Gündelik Yaşamda Dinsellik  Göstergelerinin Yaygınlaşma Süreci

Oktay Taftalı : Marjinalleşen İdealizm / Yaygınlaşan Tüketim

 

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

Filibeli Ahmet Hilmi :   20. Asırda Âlem-i İslâm ve Avrupa Siyaseti (1)

Yeliz Okay : İstanbul’un Eğlenceleri ve Sosyal Tarihine Maziden Bir Katkı: “Dünden Hatıralar”

Deniz Deren Önen :   Ant’ın Öyküsü: Doğan Özgüden’le Söyleşi

 

Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji

Ali Esgin:  Her Gün Yeni Bir Başlangıçtır: Gündelik Yaşamın Sosyolojik Anlamları

Vehbi Bayhan : Postmodern Melez Kimlik Örüntüleri:  Gündüz Puritan, Gece Playboy Celalettin Yanık :  Kent, Kentleşme ve Bölgesel Damgalama

Canani Kaygusuz  – Yasemin Yüce Tar :   ehrin Bir de “Sevilerek” Ötekileştirilenleri:  Romanlar

 

Sosyoloji ve Uygulama: Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor

Ertan Eğribel :   Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor –  Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor: İnsan ve Uygarlığın Kendine Yabancılaşması Olarak Gündelik Yaşamın Kendiliğindenleşmesi ve Marjinalleşmesi

Ali Öztürk  :  İmge ve Hak. Batı ve Batı-dışılık Bağlamında  Marjinalize Edilen İnsan Hakları Paradigmasının İmgesel Çerçevesi

Can Türe :   Popüler Yanılgılar: Popüler Kültür Çalışmalarında Tanımlama ve Sınıflandırma Sorunları Üzerine

Ömer Aytaç :  Turist Bakışının Yapısökümü: Turist Deneyimleri  ve Otantisite Sorunu

Koray Değirmenci -Emre Tarı :  Geç Dönem Türk Sinemasında İstanbul İmgesi: Birkaç Not

İnci Yavuz  : 1980 Sonrası Dönemde Marj Dışı Gündelik Yaşamın Düzene Eklemlenmesi  Kadıköy Akmar  Pasajı Gençliği

Hülya Biçer : Yeni Şehir Dindarlığının Sınıf Farkına Dayalı  Mekânsal Temsilleri:  Yeşil Vadi Konakları Camii ve Sitesi

 

Kültür-Sanat Sosyolojisi

Oya Şenyurt : Jan Van Eyck’in “Arnolfini Portresi”nde Gündelik  Hayatın Mekân Üzerindeki İzleri

Burç İdem Dinçel: Özen Yula Tiyatrosunda Modern ve Postmodern  Unsurlar Jöntürk-Barikat Grubu Dünyada ve Türkiye’de Rap’in Birbirine Karşıt,  Farklılaşan Serüveni

Gökçe Kaan Demirkıran: Futbol Endüstrisi ve Stadyumların Arenaya Dönüşmesi Mehmet Aygün : Başüstüne Komserim!: Sosyal Bilimler Lisesi  Sosyoloji 1 Kitabında Polisin Görünürlüğü

Çağrı Tanyol :   İçki, Sigara, Kürtaj ve Devlet Gücünün Sınırları

 

Comments are closed.