Sayı 2

 Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

Ertan Egribel – Ufuk Özcan : Günümüz Yeni Dünya Düzeni/Düzensizligi: Kaos Içinde Birlik veya Birlik Içinde Açmaz

Ertan Egribel:   XIX. Yüzyıldan Günümüze Batı Dünya Egemenligi ve Geçirdigi Degişikliklerin Günümüzde Geldigi Yer: Küresel İmparatorluk Örgütlenmesinin Dayanakları Olarak Devlete Karşı Sivil Toplum, Şehir Odaklı Yerelleşme/Taşralaşma, Temsilin Belirsizleşmesi ve Yeni Muhafazakârlık 23

Günes Ayas:   Doğu’nun Kilidini Yeniden Açan Adam: Napolyon Deneyiminden Çıkarabilecegimiz Bazı Dersler

Tolga Ersoy:   Post “Bellum Iugurthinum”: Bir Savasın Sonuçlarına Dair Düşünceler

 

Türk Toplum Düsüncesinin Kaynakları

Hasim Nahit Erbil(Çevrimyazı: Bedri Mermutlu) : Üç Muamma: Garp Meselesi,

Şark Meselesi, Türk Meselesi -II

Mehmet Dogan:  Kaosmanlı ve Buhranlarımız

Mehmet Aygün:  Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları -2: Cumhuriyet Döneminde Siyasi Konjonktürün Düşünce Gündemini Belirlemesi Üzerine İlk Düşünceler

 

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Kaos İçinde Birlik, Birlik Içinde Açmaz

Oktay TaftalıKaos Içinde Birlik mi, Bireycilik mi?

Ali Öztürk:  Kaos ve Manipülasyon: Kaos Metodolojisi Baglamında Manipülatif

Amaçların Travmatik Rolleri Üzerine

Gökçe Kaçmaz: Toplumlar Arası Iliskilere Yön Verme Çabası Baglamında İstikrar, Kaos, Küresellesme ve Yerellikler

Ertan Egribel: Günümüz Toplum Örgütlenmesi ve Yeni İletisim Teknolojilerinin Çelişki ve Açmazları

 

Dünyada ve Türkiye’de Sosyoloji: Kaosun Halleri

Vehbi Bayhan:   Sosyoloji ve Anomi: Toplumsal Intihar

Neslihan Şen:   Kaos Çagında İntihar Algılayışı

Koray Degirmenci:  John Urry’nin ‘Küresel Karmasıklık’ Kitabı Üzerine Eleştirel Bir Degerlendirme

Ufuk Özcan:  “Ağ Toplumu” ve “Bilişim Çagı” Sarmalında İnternet “Bilgi”sinin Kaosu

 

Sehir-Kültür Sosyolojisi: Gündelik Hayatın Çarpıklasması ve Marjinallesmesi

Oya Senyurt:  Temsiliyet ve Kavram Çatısmasında Osmanlı’da Apartman

Hülya Biçer :  Kimlik Gösterisinin Çarpıklasması: Istanbul E-5 Camileri

H. Nazlı Pişkin :  Fast Food Kargaşası Üzerine Bir Değerlendirme: Bir Gün Gelecek Herkes Hamburger mi Yiyecek?

Barış Akpınar:  B Planı: Heavy Metal ya da Yeni Sömürgeciligin Vitrinleri

Murat Demirci:  Sinema, Muhalefet ve Kaos: Estetize Edilmiş Şiddet

 

Aşkın Kaos Halleri

H. Bayram Kaçmazoglu:   İnsanlık Için Insan Kaynaklı Yeni Değer Arayışları: Değerlerin Kaos Hali ve Hilmi Ziya Ülken’in Aşk Ahlakı

Gökhan Gökmen : Leylâ ile Mecnun ve Hüsn ü Aşk Mesnevilerinde Âşığın Kaotik Yolculugu

Gökçe Kaan Demirkıran- Cenk Demirkıran :   Başarı Iİe Ilgisizlik Sarkacında Bir Türk Sineması Klasigi: “Sevmek Zamanı”

Comments are closed.