Sayı 1

Günümüz Sosyolojisi Tartışmaları

Ertan Eğribel

Ufuk Özcan ✒ Sosyologca Akademi İçin Önsöz ya da Sosyologca Niçin Gerekli?

Ertan Eğribel ✒ Kemal Tahir’in Tarih ve Edebiyat Anlayışının Kaynakları: Kemal Tahir’i Kendi Yöntemiyle Anlamanın ve Paylaşmanın Gereği Üzerine

Yüksel Yıldırım ✒ Kemal Tahir ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Tartışmaları

 

Sosyolojide Yöntem ve Uygulama: Uygarlık Krizi?

Ali Öztürk ✒ Batı Dünya Egemenliği ve Uygarlık Krizi

Güneş Ayas ✒ Batı Uygarlığının Krizi ve “Rus Ruhu”

Gökçe Kaçmaz ✒ Toplumlar Arası İlişkilerde Bir Denetim Aracı Olarak Kaos Teorisi

E. Sinan Malkoç ✒ Batı Edebiyatında Ütopik Arayışların Çıkmazı

Ertan Eğribel ✒ Dünya Uygarlığının Açmazı ve Çocuk: İhmal, İstismar ve Taciz

 

Türk Toplum Düşüncesinin Kaynakları

Bedri Mermutlu ✒ Doğu-Batı Yaklaşımı Bağlamında Haşim Nahit Erbil’in “Üç Muamma”sı

Haşim Nahit Erbil ✒ Üç Muamma: Garp Meselesi, Şark Meselesi, Türk Meselesi -I

Aslı Atay ✒ Ekim Devriminin Türk Milli Mücadelesine Etkileri

Olgun Gündüz ✒ Niyazi Berkes veya Bir Dönemin Gergin Serüveni Üzerine

Mehmet Aygün ✒ Türkiye’de Anti-Komünizmin Kaynakları – I: Peyami Safa

 

Türkiye’de ve Dünyada Sosyoloji

H. Bayram Kaçmazoğlu ✒ Türk Modernleşmesi Aldatmacası

Vagif Sultanlı ✒ Ali Bey Hüseyinzade’nin Fikir Dünyası

Vehbi Bayhan ✒ Küreselleşme ve Risk Toplumu

Fulya Bahar

Gamze Fulden Bahar ✒ Hasan Ünal Nalbantoğlu’nun Ardından

 

Şehir Sosyolojisi: Şehrin Halleri ve Mekânları

Elif Süreyya Genç ✒ Lâle Devri: Lady Montagu’nun Mektuplarında Osmanlı Kadını

ve Gündelik Yaşam Kültürü

Işılay Göktürk ✒ Geleneğin ve Batılılaşmanın Marjinalleşmesi Açısından Eski İstanbul Eğlenceleri ve Hovarda Mekânları

Hikmet Nazlı Pişkin ✒ Kapalıçarşı’ya Bir Kez Daha Bakmak

Hülya Biçer ✒ Günümüz Cami Mimarisinde Geleneğin Belirsizleşmesi ve Eklektisizm: Postmodern Cami Anlayışı Olarak Üsküdar Şakirin Camii Örneği

Adalet Dinamit ✒ Yitip Giden Bir Sinema: Alkazar

 

Kültür-Sanat Sosyolojisi

Mübariz Süleymanlı ✒ Kültüroloji Kavramları Üzerine Terminolojik Bir Değerlendirme

İnci Yavuz ✒ Milli Mücadele Dönemi Karikatürlerinde Toplumsal Bilinç Aracı Olarak Mustafa Kemal

Ufuk Özcan ✒ Stalin Dönemi Sovyet Sinemasında Tarihsellik Öğesi ve Çarlık Döneminin Ulusçu Yorumu: Eisenstein Sineması Örneği

Gökçe Kaan Demirkıran ✒ Bir Belgesel, Bir İnsan: “Kor ve Ateş Yılları” ve Tülay German

Comments are closed.