Amaç ve Kapsam

SOSYOLOGCA, Türkiye’nin dünya içindeki yeri ve rolünü toplumsal değişme anlayışı içinde ele alarak Türk toplum kimliği üzerinde bilinçlenmeyi amaçlar. Bu bilinçlenme çabası, Doğu-Batı ilişkileri ve çatışması içinde dünya sorunlarının çözümünde Türkiye’nin her yönüyle katkısını kapsar. Bu nedenle Sosyologca dergisi, sosyoloji ile diğer toplum bilimleri arasında işbirliğini öngören uluslararası ve disiplinler arası bir dergidir. Dergide sosyoloji, tarih, coğrafya, mimari, sanat tarihi, edebiyat-sanat, filoloji, iletişim, iktisat, siyasetbilimi ve hukuk disiplinleri alanında inceleme yazılarına yer verilir..

Comments are closed.