Sosyologca

Sosyologca Dergisi yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

 KÜNYE BİLGİLERİ

ISSN: : 2146-5207

Sahibi :

Doğu Kitabevi adına

İbrahim Horuz

Sosyologca Dergileri Genel Yayın Yönetmeni:

Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Yazıişleri Müdürü:

İbrahim Horuz

Sosyologca Dergisi’nin her türden  yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir

Comments are closed.