Amaç ve Kapsam

Garbiyat-Türkiyat dergisi Doğu sorunu ve Batı sorunu olarak tanımlanan ilişkilerin temelini, ve işleyişini ele alarak günümüz sorunları üzerinde öngörüde bulunmayı, bilinçlenme ve etkili olmayı amaçlar. Dünya tarihinin birliğini Doğu-Batı ilişkileri, farklılık ve çatışması oluşturmaktadır. Batı uygarlığı Doğu ile ilişkileri tarafından belirlenmiştir. Batı içinde merkezler bu ilişkiler tarafından belirlenerek Antik-Yunandan günümüze belli bir süreklilik göstermiştir.  Tarih içinde Batı kimliğinin belirlenmesinde Doğu ile ilişkiler kadar Anadolu ve Orta Asya Türklüğü ile ilişkilerin de önemli bir yeri ve rölü vardır. Anadolu tarihin başlangıcından bu yana Doğu-Batı ilişkileri ve çatışması içinde askeri, siyasi, ticari açıdan tarihte önemli roller üstlenmiştir. Garbiyat-Türkiyat dergisi dünya tarihini Türk toplum tarihi ve Doğu ve Batı uygarlıklarıyla  ilişkili olarak çeşitli yönleriyle ale alır. Garbiyat-Türkiyat  bu yönde toplum bilimleri arasında işbirliğini öngören uluslararası ve disiplinler arası bir dergidir. Dergide sosyoloji, tarih, coğrafya, mimari, sanat tarihi, edebiyat-sanat, filoloji, iletişim, iktisat, siyaset bilimi ve hukuk disiplinleri alanında inceleme yazılarına yer verilir.

Comments are closed.