Garbiyat – Türkiyat

Bebek1

Garbiyat – Türkiyat dergisi yılda iki kere yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.

KÜNYE BİLGİLERİ

ISSN: : Buraya  ISSN gelecek

Sahibi :

Doğu Kitabevi adına

İbrahim Horuz

Sosyologca Dergileri Genel Yayın Yönetmeni:

Ertan Eğribel, Ufuk Özcan

Garbiyat – Türkiyat dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Ertan Eğribel – Ufuk Özcan – Cüneyd Okay

Yazıişleri Müdürü:

İbrahim Horuz

Garbiyat – Türkiyat dergisinin her türden  yayın hakkı Doğu Kitabevi’ne aittir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.