Değerlendirme Süreci

  1. Makale başvurusunun yapılması

 • Sorumlu yazar info@sosyologcadergileri.org çevrimiçi dergi sistemi üzerinden makale başvurusunu gerçekleştirir.
 • 2. Baş editör değerlendirmesi

 • Editör, makalenin gerekli bölümleri içerdiğinden emin olmak için yazının kompozisyonunu ve düzenlemesini kontrol eder. Makalenin kalitesi bu noktada değerlendirilmez.
 • 3. Konu editörü atanması

 • Konu editörü, makalenin dergiye uygunluğunu ve orjinalliğini denetler. Makale bu koşulları sağlamıyorsa hakem değerlendirme aşamasına geçilmeden reddedilebilir.
 • 4. Hakem daveti

 • Konu editörü uygun olduğuna inandığı kişileri makale değerlendirmesi için davet eder. En az iki hakemden yanıt alıncaya kadar bu işleme devam eder.
 • 5. Hakem değerlendirmesi

 • Hakem makaleyi birkaç kez okumak için zaman ayarlaması yapar. İlk okuma, eserin ilk izlenimini oluşturmak için kullanılır. Bu aşamada önemli sorunlar bulunursa, hakem daha fazla çalışma yapmadan makaleyi reddedebilir. Aksi halde, hakem daha detaylı bir inceleme için makaleyi birkaç kez daha okur ve gerekli notları alır. Daha sonra hakem makalenin kabulü veye reddi yönünde eitöre önerilerde bulunur. Ayrıca hakem makale için küçük veya büyük değişiklikler önerebilir.
 • 6. Editörün hakem değerlendirmelerini incelemesi

 • Konu editörü genel bir karar vermeden önce kendisine iletilen tüm değerlendirmeleri dikkate alır. Değerlendirmeler çok farklıysa, editör bir karar almadan önce fazladan bir fikir edinmek için ek bir inceleme yetkisi isteyebilir.
 • 7. Kararın iletilmesi

 • Editör, hakemlerin yorumlarını içeren karar bilgisini yazara e-mail yoluyla gönderir.
 • 8. Sonraki aşamalar

 • Hakem değerlendirme sürecini olumlu tamamlayan makaleler mizanpaj için ilgili birime gönderilir. Makale, büyük ya da küçük revizyon için reddedilir ya da geri gönderilirse, konu editörü yazarın makaleyi geliştirmesine yardımcı olması için hakemlerin yapıcı yorumlarını iletir. Makale yeniden gözden geçirilmek üzere geri gönderilirse hakemler ikinci aşamada düzeltilmiş makaleyi yeniden değerlendirirler. Hakemler tarafından minör düzeltme verilmiş ise konu editörü makaleyi hakemlere geri göndermeyebilir.